Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png7.png2.png6.png9.png9.png
Dzisiaj386
Wczoraj366
Ostatni tydzień752
Ostatni miesiąc9812
Wszystkie1072699

4
odwiedzających na stronie

wtorek, 21, maj 2024 18:30

Wizytacja kanoniczna ks. bp dr Wojciecha Osiala

Wizytacja kanoniczna parafii  w Rzeczycy

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20 maja 2018 roku do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy przybył ks. Biskup dr Wojciech Osial. W Sadykierzu przy kapliczce mieszkańcy w strojach regionalnych przywitali Dostojnego Gościa. Poprzedzony wozem strażackim ks. Biskup udał się do Rzeczycy. Przed drzwiami kościoła odbyło się liturgiczne powitanie przez ks. proboszcza Henryka Linarcika. O godz. 900 rozpoczęła się Msza święta sprawowana przez ks. wikariusza Marcina Koralewskiego, w której uczestniczyły dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej oraz licznie zgromadzeni parafianie. Ks. Biskup wysłuchał sprawozdania katechetycznego, ministrantów, lektorów, scholi dziecięcej, harcerzy. Na prośbę rodziców ks. Biskup udzielił błogosławieństwa dzieciom, które 3 czerwca przystąpią do I Komunii Świętej. Po mszy świętej na plebanii podczas śniadania ks. Biskup spotkał się z dyrektorami szkół i katechetami. O godz. 1130 Mszę Świętą odprawił ks. Proboszcz. Po sprawozdaniu duszpasterskim i gospodarczym proboszcza zaprezentowały się grupy parafialne: Koła Żywego Różańca, Asysty, Chóru, Rady Parafialnej, Strażaków, Fundacji Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza. Podczas obiadu ks. Biskup spotkał się z Wójtem Gminy Rzeczyca z Małżonką , przedstawicielami parafii, Stanisławem Szweycerem z Warszawy, potomkiem ostatnich właścicieli majątku ziemskiego w Rzeczycy.

O godz. 1500 Ks. Biskup nawiedził cmentarz parafialny i modlił się za zmarłych. Przypomniał młodym parafianom o obowiązku modlitwy za zmarłych dziadków, rodziców, księży, nauczycieli. Podczas Mszy świętej o godz. 1800 ks. Biskup udzielił 41. osobom sakramentu bierzmowania. Na początku powitali ks. Biskupa rodzice młodzieży. Śpiewy przygotowała schola młodzieżowa. Na zakończenie uroczystości podziękowania złożyła młodzież i proboszcz. Kolacja na plebanii z księżmi z dekanatu Nowe Miasto zakończyła pierwszy dzień wizytacji. W drugim dniu wizytacji ks. Biskup odwiedził Urząd Gminy w Rzeczycy, spotkał się z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami we wszystkich szkołach na terenie parafii: w Rzeczycy, Sadykierzu i Luboczy. Wizytacje zakończyła o godz. 1700 Eucharystia sprawowana przez ks. Biskupa połączona z błogosławieństwem małżeństw i najmłodszych dzieci, oraz wręczeniem nominacji Radzie Parafialnej na nową kadencje.

FOTOGALERIE ZDJĘĆ - DZIEŃ PIERWSZY:

1) Powitanie w Sadykierzu i Msza Święta o 9002) Msza Święta o 1100 i wizyta na cmentarzu parafialnym


3) Bierzmowanie

FOTOGALERIE ZDJĘĆ - DZIEŃ DRUGI:

4) W szkołach i urzędach5) Msza Święta z błogosławieństwem dla rodzin i zakończenie wizytacji

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.