Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png8.png7.png6.png3.png2.png
Dzisiaj248
Wczoraj469
Ostatni tydzień1904
Ostatni miesiąc10235
Wszystkie1087632

5
odwiedzających na stronie

czwartek, 20, czerwiec 2024 11:10

Inwestycje

 

Koszty inwestycji w parafii św. Katarzyny
w Rzeczycy w 2006-2009 r.

REMONT DACHU

Rozpoczęty w maju 2006 roku, zakończony 30 października 2007 roku
Koszt ogólny remontu dachu: 526 080,34 zł.
Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 234 383,71 zł.
Dofinansowanie z Funduszu Kościelnego 20 000 zł.
Pozostałe koszty to udział własny parafian i innych osób

 

REMONT WIEŻ KOŚCIOŁA

Rozpoczęty w listopadzie 2006 roku, zakończony w kwietniu 2007 roku
Koszt ogólny remontu wież: 155 421,62 zł.
Dofinansowanie z Urzędu Gminy Rzeczyca: 50 000 zł.
Pozostała kwota to ofiary parafian.

 

WYMIANA OKIEN I RENOWACJA ZESPOŁU WITRAŻY

Termin prac: maj - 30 września 2007 roku
Koszt zadania: 89 378,42 zł.
W tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000 zł.
Pozostała kwota to ofiary wiernych.

 

KONSERWACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W RZECZYCY
W okresie od 30.04.2009 do 02.11.2009

Zadanie obejmowało: konserwację t.j oczyszczenie, dezynfekcje, konsolidacje i uzupełnienie ubytków zabytkowych wypraw tynkarskich i dekoracji sztukatorskiej na elewacjach kościoła, rekonstrukcję uszkodzonych tynków, wykonanie ciśnieniowej iniekcji preparatu hydrofobizującego strukturę cokołu całego kościoła, rekonstrukcje warstwy malarskiej, prace konserwatorskie przy zabytkowej stolarce okiennej i drzwiowej, rekonstrukcje żaluzji wieżowych.

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł)  692 845,43
w tym koszty pokryte z uzyskanych środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w zł) 250 000,00  Urzędu Gminy Rzeczyca 20 000,00  środki własne 422 845,43

Prace wykonała firma: Konserwacja Zabytków Mgr Piotr Obłog z Tomaszowa Mazowieckiego

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.