Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png1.png0.png1.png2.png3.png0.png
Dzisiaj73
Wczoraj504
Ostatni tydzień577
Ostatni miesiąc8054
Wszystkie1101230

3
odwiedzających na stronie

wtorek, 16, lipiec 2024 04:13

Siostry Pasjonistki w Rzeczycy 4 maja 2008

 

Modlitwy o nowe powołania

W niedzielę 4 maja 2008 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w naszej parafii gościło 6 sióstr Pasjonistek z Płocka.

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek zostało założone w Polsce w 1918 roku przez Służebnicę Bożą Matkę Józefę Hałacińską, żyjąca w latach 1867-1946. Celem Zgromadzenia jest chwała Boża oraz uświęcenie Sióstr przez upodobnienie się do cierpiącego Chrystusa. W praktyce oznacza to życie według rad ewangelicznych oraz czynne włączenie się w zbawczą misję Kościoła. Cel ten realizują Siostry przez modlitwę, umartwienie, szerzenie nabożeństwa do Męki Pańskiej, oraz pracę: nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży, pielęgnowanie chorych w szpitalach i domach opieki, pracę parafialną i charytatywną, pracę na misjach. Siostry realizują swój charyzmat na terenie Polski i za granicą: w Afryce, Belgii, Białorusi, Kanadzie i we Włoszech. Formacja trwa 8 lat i obejmuje postulat, który trwa zasadniczo 6 miesięcy; nowicjat rozpoczyna się przyjęciem szat zakonnych, trwa dwa lata i kończy się złożeniem trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Juniorat trwa pięć lat. Jest to okres, w którym Siostry przygotowują się do pełnego włączenia się w życie i posłannictwo Zgromadzenia.

W bieżącym roku nowicjat kończy nasza parafianka Ewelina Kośka z Luboczy, która w Zgromadzeniu otrzymała imię Tarsycja.

Obecne w Rzeczycy Siostry na każdej Mszy świętej włączyły się w liturgię Słowa, śpiewy, procesje z darami. Siostra Mistrzyni Nowicjatu zapoznała wiernych z historią i celami Zgromadzenia Pasjonistek.

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.