Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png1.png0.png1.png2.png4.png3.png
Dzisiaj86
Wczoraj504
Ostatni tydzień590
Ostatni miesiąc8067
Wszystkie1101243

2
odwiedzających na stronie

wtorek, 16, lipiec 2024 05:01

Jubileusz 125-lecia konsekracji kościoła

Niech będzie Bóg błogosławiony za to, że możemy dziś obchodzić jubileusz 125 -lecie konsekracji naszego kościoła, której w dniu 11 czerwca 1891 roku dokonał abp Wincenty Chościak-Popiel, metropolita warszawski. O budowie nowego, większego i murowanego kościoła zdecydowano po powstaniu styczniowym. Proboszcz Felicjan Pluciński zgromadził wówczas część materiałów, ale do budowy nie doszło. Dopiero kolejny proboszcz Mieczysław Skarżyński rezydujący w Rzeczycy od 1887 r. zamiar ten zrealizował.

Mając 25 tys. rubli własnych, otrzymawszy 75 tys. rubli od ks. Felicjana Trochimowicza proboszcza z Inowłodza, tysiąc rubli od ziemianina Jaśkowskiego z Chociwia, drewno od dziedzica Rzeczycy Janusza Szweycera, pozostałe fundusze z podatków nałożonych na ziemian i włościan okolicznych wsi, przystąpił do budowy kościoła. Projekt nowego kościoła wykonał architekt Kornel Szretter już w 1888 r., realizował go mistrz budowlany Bernard Kolbuszowski z Tomaszowa, z Ignacym Sicińskim. W 1890 r. rozpoczęto wznoszenie świątyni , obudowując istniejący drewniany kościół. Murowany kościół z dwiema wieżami i sygnaturką pokryto blachą. Obiekt wzniesiono w stylistyce historyzmu, o cechach neorenesansu z elementami neobaroku. Okna żelazne sprawili dwaj bracia kapłani Małachowscy, którzy w tej parafii się urodzili. Ojciec kolatorki Piotr Suski, dziedzic dóbr Giżyce ofiarował tysiąc rubli na wielki ołtarz. Historia parafii sięga jednak zdecydowanie dalej, bo aż do XIV wieku. Kilka wieków istnienia parafii i okrągły jubileusz kościoła skłaniają do podsumowań i refleksji. Patrząc na piękną świątynię, którą nasi poprzednicy, co warto podkreślić wznieśli w rok, wracamy do źródła, którym była wiara naszych ojców. To ona była impulsem do uczynienia z tego miejsca domu Bogu poświęconego.

Stojąc w progach świątyni chcemy pamiętać o tych, którzy z miłości do Stwórcy stawiali tu kolejne cegły, budowali ołtarze, układali posadzki, złocili ołtarz. Chcemy też pamiętać, o tych, którzy potem przez długie lata dbali o ten dom Bogu poświęcony. I wreszcie chcemy pamiętać o wszystkich, którzy na przestrzeni wieków oddawali tu Bogu chwałę, którzy upraszali łaski, którzy godzinami adorowali Najświętszy Sakrament, którzy przyjmowali sakramenty, i którzy ze swoich serc czynili żywą świątynię Boga. Mamy świadomość, że materialne dobro będące przede wszystkim dziedzictwem wiary jest teraz naszym zadaniem. Wiemy, że na nas spoczywa teraz troska nie tylko o ten dom rękami ludzkimi wzniesiony, ale i o kontynuowanie wielbienia Boga w tym miejscu. Wiemy, że jeśli my przestaniemy oddawać tu Bogu chwałę to te kamienie wołać będą. Dlatego dziś dziękując za naszych poprzedników: św. Ojca Stanisława Papczyńskiego, ks. Jędrzeja Kitowicza, ks. Tadeusza Pudra i wielu innych chcemy dla siebie upraszać wiary i gorliwości. Oni już w historii tego miejsca zapisali się złotymi zgłoskami. Naszym zadaniem jest to kontynuować. ks. Henryk Linarcik, proboszcz

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.