Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png8.png7.png6.png4.png2.png
Dzisiaj258
Wczoraj469
Ostatni tydzień1914
Ostatni miesiąc10245
Wszystkie1087642

5
odwiedzających na stronie

czwartek, 20, czerwiec 2024 11:32

Jubileusz 125 lat konsekracji kościoła

„Za panowania Aleksandra III Cesarza Rossyi i Króla Polskiego / Kiedy na Stolicy S. Piotra zasiadał Ojciec Sy Leon XIII ,/ Arcybiskup Metropolita Warszawski Wincenty Chościak/Popiel ten kościół konsekrował dnia 11. czerwca 1891 go roku”

- napis nad wejściem w prezbiterium od północy, pod trójkątnym naczółkiem inskrypcja na prostokątnej tablicy.

Jubileusz 125 lat konsekracji kościoła
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy n/Pilicą

11 czerwca 1891.                            11 czerwca 2016.

11 czerwca 2016 roku przypada 125. rocznica dnia, w którym Arcybiskup Metropolita Warszawski Wincenty Chościak-Popiel konsekrował kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy.

O budowie nowego, większego i murowanego kościoła zdecydowano po powstaniu styczniowym. Proboszcz Felicjan Pluciński zgromadził wówczas część materiałów, ale do budowy nie doszło. Dopiero kolejny proboszcz Mieczysław Skarżyński (11.11.1838-17.01.1904) rezydujący w Rzeczycy od 1887 r. zamiar ten zrealizował.

Mając 25 tys. rubli własnych, otrzymawszy 75 tys. rubli od ks. Felicjana Trochimowicza proboszcza z Inowłodza, tysiąc  rubli od ziemianina Jaśkowskiego z Chociwia, drewno od dziedzica Rzeczycy Janusza Szweycera, pozostałe fundusze z podatków nałożonych na ziemian i chłopów okolicznych wsi, przystąpił do budowy kościoła. Projekt nowego kościoła wykonał architekt Kornel Szretter już w 1888 r., realizował go mistrz budowlany Bernard Kolbuszowski z Tomaszowa, z Ignacym Sicińskim. W 1890 r. rozpoczęto wznoszenie świątyni , obudowując istniejący drewniany kościół. Budowa trwała rok. Murowany kościół z dwiema wieżami i sygnaturką pokryto blachą. Obiekt wzniesiono w stylistyce historyzmu, o cechach neorenesansu z elementami neobaroku.

Wokół tej świątyni gorliwie i z wiarą gromadzili się nasi przodkowie. W tej świątyni od 125 lat koncentruje się życie rzeczyckich  rodzin, które tu zawierają sakrament małżeństwa. Tu dzieci otrzymują chrzest, potem Pierwszą Komunię Świętą, bierzmowanie. W tej świątyni od 125 lat dokonują się niezliczone ludzkie pojednania z Panem Bogiem. Tu od pokoleń parafianie żegnają swoich zmarłych.

Na wniosek proboszcza ks. Henryka Linarcika 15 listopada 2005 roku świątynię wpisano do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego.

Chcemy podziękować Panu Bogu za ten kościół i naszą wspólnotę. Czas jubileuszu skłania do podsumowań i refleksji nad tym dziedzictwem wiary, które przejęliśmy od naszych przodków i chcemy przekazać kolejnemu pokoleniu. Jubileusz to również konkretny impuls, byśmy dali świadectwo wiary i wyrazili uczucia, jakie dziś żywimy dla naszej świątyni i parafialnej rodziny. Wdzięczność będzie znakiem naszej więzi i poczucia odpowiedzialności za wspólnotę, którą stanowimy. Podczas minionego dziesięciolecia udało się przeprowadzić wiele prac remontowych i konserwatorskich ( dach, wieże kościelne, witraże, elewacja. drenaż fundamentów, rewitalizacja otoczenia kościoła, chodniki, renowacja zabytkowego ogrodzenia, utworzenie terenów zieleni, oświetlenie.)

Eucharystia dziękczynna będzie sprawowana 11 czerwca 2016 roku o godz. 18.00 przez Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziubę z kapłanami pochodzącymi z parafii. Po Mszy św. złożenie kwiatów na grobach fundatorów i budowniczych rzeczyckiego kościoła.

Uroczystości jubileuszowe zakończy  w niedzielę 19 czerwca o godz.18.00 koncert pieśni sakralnych w wykonaniu Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza i Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyr. Grzegorza Oliwy.

Serdecznie zapraszamy.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.