Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png5.png4.png9.png6.png7.png
Dzisiaj110
Wczoraj290
Ostatni tydzień1011
Ostatni miesiąc6172
Wszystkie1054967

4
odwiedzających na stronie

czwartek, 18, kwiecień 2024 07:12

Za sprawą saskiego Szekspira

 Rzeczyca, 3 kwietnia 2011 r.

Siedem lat temu, za sprawą rzeczyckiego proboszcza Henryka Linarcika, który przypomniał o dwusetnej rocznicy śmierci innego rzeczyckiego proboszcza, rozpoczął się współczesny, wspólny rozdział historii Rzeczycy i jej wielkiego mieszkańca, księdza Jędrzeja Kitowicza. W minioną niedzielę zapisano kolejną kartę tej historii.

 

Pamiętnikarz, konfederat barski, ksiądz, proboszcz w Rzeczycy, „pleban prowincjonalny, saski Szekspir z Rzeczycy”. Jędrzej Kitowicz. Zostawił barwny i drobiazgowy opis życia szlachty w XVIII wieku. Jest autorem „Opisu obyczajów za panowania Augusta III”, „Pamiętników czyli Historii polskiej”. W październiku 2004 roku trzy dni trwały w Rzeczycy uroczyste i różnorodne w formie obchody 200 rocznicy śmierci księdza Kitowicza. Była sesja popularno – naukowa na temat drogi Kitowicza do Rzeczycy, do dziś wspominany spektakl teatralny wystawiony przez krakowską Scenę STU, na podstawie „Opisu obyczajów” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, dyrektora Teatru Starego w Krakowie. Grali m.in. Andrzej Grabowski, Jan Frycz. Wspominać tamten spektakl tym łatwiej, że to właśnie tutaj w styczniu – marcu ubiegłego roku rodził się i miał swoją prapremierę „Opis obyczajów III” a reżyser Mikołaj Grabowski i jego aktorzy, niezwykle mocno zżyci ze spuścizną literacką Kitowicza, którą „ogrywają” na scenach różnych teatrów już ponad 20 lat, równie mocno zżyli się z miejscem jego twórczości, życia i śmierci, z Rzeczycą i jej mieszkańcami. Nic tedy dziwnego, że nie zabrakło ich tu w niedzielę, 3 kwietnia, dokładnie w 207 rocznicę śmierci kronikarza saskiej Polski.

W niedzielne popołudnie, w Gminnym Ośrodku Kultury wystąpili przed rzeczycką publicznością Iwona Bielska, Tomasz Karolak i Mikołaj Grabowski, czytając obfite, niewykorzystane do tej pory scenicznie fragmenty „Pamiętników” i „Opisu obyczajów”. Wśród słuchaczy był wójt Marek Kaźmierczyk, zastępca wójta Iwona Łuszcz Krawczyk, przewodniczący Rady Gminy Wojciech Szopa z radnymi, pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy gminy, młodzież, m. in. z gimnazjalnej grupy teatralnej „ERATO”.

Czytano niemal godzinę o saskopolskiej palestrze, trybunałach z koronnymi piotrkowskim i lubelskim, litewskimi w Wilnie i Grodnie, o sejmach, sejmikach i zabawach, częstowaniach i pijatykach sejmikowych, o słynnym „jestem poseł, nie pozwalam!”, o tych, co „korupcją brali”, wreszcie o różnych zakonach z Bernardynami włącznie, na koniec o słynnych pijakach polskich, jak Adam Małachowski, krajczy koronny, zabójca ludzkiego zdrowia i życia, bo w swojej (nieodległej przecież) Bąkowej Górze na śmierć ludzi spić potrafił. Aktorzy nie byliby sobą, gdyby głośnej lektury nie przerobili w wielu miejscach na spektakl, ku prawdziwej radości widzów.

A po spektaklu była w sali GOK znów godzinna rozmowa przyjaciół o tym, co raduje i co dokucza, o planach, sukcesach i pracy. Aktorzy zapraszali na majowe spektakle „Opisu obyczajów” do warszawskiego teatru Karolaka, IMKA, który poświęcił ksiądz Linarcik.

Dlaczego on właśnie? Bo nowy teatr narodził się właściwie rok temu w Rzeczycy, podczas prób „Opisu III”. – W ciągu tego roku teatr dorobił się sześciu własnych premier, więc rzeczycka inauguracja była udana – mówił dyrektor Karolak. – Cały czas gramy „Opis”. Na naszej scenie, różnych festiwalach, przeglądach. Zawsze na konferencjach prasowych mówimy, że spektakl powstawał i miał premierę w Rzeczycy – dodała Iwona Bielska. – Macie szczęście posiadać tak cenną kartę historii swojej miejscowości. Trzeba o nią zadbać, pielęgnować, by na stałe wkomponowana została w rzeczycki krajobraz – przekonywał „na zapas” Mikołaj Grabowski.

 

Marek Miziak

 

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.