Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png7.png2.png7.png1.png9.png
Dzisiaj406
Wczoraj366
Ostatni tydzień772
Ostatni miesiąc9832
Wszystkie1072719

4
odwiedzających na stronie

wtorek, 21, maj 2024 19:27

Wizytacja duszpasterska 8 czerwca 2008

 

Przebieg wizytacji duszpasterskiej w parafii św. Katarzyny w Rzeczycy.

Wizytację duszpasterską parafii w Rzeczycy poprzedziło w kolejności:

1. Wizytacja katechetyczna wizytatora diecezjalnego ks. Jana Pietrzyka. Spotkał się z dyrektorami: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Rzeczycy oraz w Sadykierzu.

2. Wizytacja Ekonoma Diecezjalnego - ks.  Bogumiła Karpa. W kancelarii sprawdził księgi parafialne, a w kościele zapoznał sie z wykonanymi inwestycjami: remont dachu, renowacja zespołu witraży. Był także na cmentarzu.

3. Wizytacja kustosza zabytków diecezji, ks. Stanisława Majkuta. Dokonał on lustracji kościoła, plebanii  i budynków gospodarczych.

W niedzielę 8 czerwca 2008 roku  do parafii przybył ks. biskup Józef Zawitkowski. W Sadykierzu mieszkańcy tej wioski w strojach regionalnych z kapelą, chlebem i solą przywitali Dostojnego Gościa. Bryczką poprzedzoną wozem strażackim ks. Biskup udał się do Rzeczycy. Trasa przejazdu była udekorowana. Przed drzwiami kościoła było liturgiczne powitanie  ks. Biskupa przez ks. proboszcza Henryka Linarcika. Ks. Biskup ucałował relikwiarz błogosławionego Stanisława Papczyńskiego. O godz. 9.00 rozpoczęła sie Msza święta  sprawowana przez wikariusza ks. Krzysztofa Żochowskiego, w której uczestniczyły dzieci obchodzące rocznice I Komunii świętej oraz licznie zgromadzeni parafianie. Ks. Biskupa powitali rodzice , następnie  ks. Proboszcz przedstawił historię  parafii. Ks. Biskup wysłuchał sprawozdania ministrantów, lektorów oraz katechetki Anny Laskowskiej. Przed błogosławieństwem biskupa powitali przedstawiciele Władz Gminy. Po mszy świętej na plebanii podczas śniadania ks. biskup spotkał się z dyrektorami szkół, katechetami i przedstawicielami władz Gminy Rzeczyca.

O godz. 12.00 Mszę Świętą odprawił ks. Proboszcz. Po powitaniu  i sprawozdaniu gospodarczym proboszcza zaprezentowały się grupy parafialne: Koła Żywego Różańca, Asysty, Bielanek, Chóru, scholi młodzieżowej, Rady Parafialnej, Domowego Kościoła. Słowo Boże wygłosił ks. Biskup. Procesję z darami przygotowali mieszkańcy Luboczy. W czasie liturgii śpiewał chór parafialny nad którym opiekę przejął Pan Piotr Wujtewicz, dyrygent Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi. Pod koniec Mszy świętej podziękowania złożyły dzieci rocznicowe. Podczas obiadu ks. biskup spotkał się z Radą Parafialną, organistą i kościelnym. Po obiedzie w kancelarii ks. biskup podpisał księgi parafialne. O godz. 17.00  Ks. Biskup rozpoczął Mszę świętą podczas której udzielił  49. osobom bierzmowania.

Na początku powitali ks. biskupa rodzice młodzieży, a Proboszcz przedstawił sytuacje duszpasterską parafii. Śpiewy przygotowała schola młodzieżowa. Na zakończenie uroczystości podziękowania złożyła młodzież i Proboszcz. Padający deszcz nie pozwolił udać się procesjonalnie na cmentarz, dlatego ks. biskup w kościele modlił się za zmarłych. Przypomniał młodym parafianom o obowiązku modlitwy za zmarłych dziadków, rodziców, księży, nauczycieli. Kolacja na plebanii z księżmi z dekanatu zakończyła wizytację biskupią.

Powitanie w Sadykierzu

więcej...

Powitanie ks. Biskupa przez Proboszcza

Drogi Księże Biskupie!

W imieniu duszpasterzy i parafian jak najserdeczniej witam w świątyni i parafii, której patronuje św. Katarzyna Aleksandryjska. Cieszymy się, że nas odwiedzasz, tym razem jako wizytator. Ksiądz Biskup bywał już w naszej parafii, celebrował Najświętszą Ofiarę, święcił hale sportową, w kościele dach po kapitalnym remoncie i zespół witraży po renowacji.

Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian o sobie samym oraz o pozostałych Apostołach pisze: Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. Biskup, następca Apostołów jest nade wszystko sługą Chrystusa i szafarzem Bożych tajemnic. I jako takiego witam Cię, drogi Księże Biskupie. Wierzymy głęboko, że poprzez Twoją posługę Słowa Bożego i sprawowanie Sakramentów świętych, bierzmowanie młodzieży spłynie na nas wieloraka łaska Boża. Życzymy Tobie, Księże Biskupie, ale także i sobie, byś czuł się u nas nie jako gość, ale domownik.

Pragnę teraz krótko przedstawić historię naszej Parafii, której początek sięga XVI wieku. Chociaż niektórzy historycy datują początek istnienia parafii nawet na wiek XIII.W okresie panowania króla Zygmunta Starego wieś Rzeczyca należała do wsi królewskich. Położona była w woj. Łęczyca, kasztelanii Inowłódź, pow. rawskiego. W tym czasie był kościół drewniany, który spalił się pod koniec XVI wieku. Na jego miejsce postawiono nowy drewniany, którego fundatorem był dziedzic z wioski Grotowice- Mateusz Grotowski. Również i ten kościół uległ zniszczeniu. Pod koniec XIX wieku, kiedy parafia liczyła już 3000 wiernych staraniem ks. proboszcza Mieczysława Skarżyńskiego rozpoczęła się budowa nowego już murowanego kościoła, który przetrwał do dziś. Kościół zbudowany został w latach 1889-1890 wg projektu architekta piotrkowskiego Kornelego Szrettera w stylu neorenesansu, inspirowany renesansem włoskim w architekturze sakralnej. Ze względu na swoja oryginalną formę i wystrój kościół został uznany za zabytek i w dniu 15 listopada 2005 roku wpisany do rejestru zabytków.

Historia parafii to nie tylko dzieje świątyni. Piszą ją także żyjący tu ludzie. W granicach parafii w Rzeczycy jest wieś Lubocz położona nad rzeką Luboczanką w dorzeczu Pilicy. Tutaj w latach 1671-73 na dworze Karskich był kapelanem ks. Stanisław Papczyński, który wszedł na stałe do dziejów kultury polskiej i historii kościoła przede wszystkim jako świątobliwy założyciel pierwszego rodzimego zakonu męskiego w Polsce oraz jako wybitny pisarz religijny. W Luboczy przywdział biały habit na cześć Niepokalanego Poczęcia Matki Najświętszej i opracował projekt ustawy dla przyszłego zakonu Księży Marianów pt. „Norma vitae” W tym samym czasie napisał traktat moralny i ascetyczny „Templum Dei mysticum”.

O. Stanisław Papczyński został beatyfikowany 16 września 2007 roku w Licheniu. Rzeczycę rozsławił jej pleban ks. Jędrzej Kitowicz ( 1727-1804 ).W dziełach napisanych w Rzeczycy „Opis obyczajów” i „Pamiętniki czyli historia polska” stworzył obraz kultury czasów saskich bardzo barwny, zabawny ale i momentami przerażający.

Sprawy materialne w życiu człowieka nie są najważniejsze, ale są ważne. Nie chcemy bynajmniej się chwalić, bo wszyscy widzą w jak trudnych dziś warunkach żyjemy, to jednak lista remontów i inwestycji od czasu powierzenia mi obowiązków proboszcza w 2004 roku obejmuje wiele poważnych pozycji. Wymienię tylko najważniejsze z nich.

Rok 2004- 2005 prace remontowe na plebanii.

Rok 2006 -2007 remont dachu i wież kościoła, renowacja zespołu witraży i wymiana okien ,renowacja zabytkowego krzyża, figury Chrystusa Zmartwychwstałego, renowacja naczyń liturgicznych. zakup 6 nowych ornatów, alb i ministranckich komży.

Rok 2008 – remont organów, wymiana nagłośnienia kościoła.

Wykonanie tych prac było możliwe – niech to nie zabrzmi jak slogan – dzięki Bogu, ale także dzięki postawie parafian. Niech mi będzie wolno w tym miejscu w imieniu duszpasterzy oraz Parafialnej Rady gorąco podziękować Parafianom za ich ofiarność i zrozumienie dla potrzeb materialnych parafii. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy, jak chociażby zaplanowany na rok przyszły remont elewacji kościoła, i porządkowanie cmentarza przykościelnego. Prosimy Księdza Biskupa o błogosławieństwo dla naszych zamierzeń.

Sprawozdanie z życia duszpasterskiego.

Stan liczebny parafii na dzień 18.01.2008 roku to 3865 osób /mniej niż podczas ostatniej wizytacji- 135 osób/

W parafii są trzy rodziny Świadków Jehowy, osób innych wyznań nie ma. Do parafii należy 11 wiosek. Są to: Rzeczyca, Bobrowiec, Brzeg, Brzozów, Brzeziny, Glina, Grotowice, Kawęczyn, Lubocz, Łęg, Sadykierz, Zawady.

Frekwencja na Mszy św. kiedy było liczenie osób wynosiła 37%. Komunii św. w ciągu ostatniego roku udzielono ok. 75 tysięcy.

Wiara parafian jest tradycyjna. Ważną sprawą jest, że parafianie się modlą, często spowiadają. Wiele dzieci, młodzieży i dorosłych praktykuje Pierwsze Piątki miesiąca. Rekolekcje wielkopostne gromadzą około połowy parafian. Wtedy wszyscy przystępują do sakramentu pojednania. Trzy małżeństwa żyją tylko w związku cywilnym, chociaż nie mają kanonicznych przeszkód. Coraz częściej do ślubu zgłaszają się młode osoby żyjące w konkubinacie. Dotyczy to osób, które ze względu na pracę, czy studia wyjechali do miast w Polsce czy zagranicę.

Na terenie parafii są trzy szkoły podstawowe i gimnazjum. Uczęszczają do nich także dzieci z parafii sąsiednich. Na katechizację poza dziećmi świadków Jehowy uczęszczają wszystkie dzieci. Katechizacja jest według programu zalecanego przez Wydział Katechetyczny Kurii Łowickiej. Porządek Mszy św. w niedziele i święta jest następujący:

W okresie jesienno-zimowym i wiosna o godz.9,11.30 i 16 a w Luboczy o 14.
W okresie letnim 7, 9, 11.30 w Luboczy o 14.
W dni powszednie o godz.7, 7.30 we wszystkie środy o 16 latem o 18.Nabożeństwa okresowe w maju, czerwcu o 18. w październiku o 17.
W I piątki miesiąca 7.9,18.

Rekolekcje wielkopostne rozpoczynają się w naszej parafii w II Niedzielę Wielkiego Postu. Rekolekcje adwentowe połączone są z Triduum Eucharystycznym przed odpustem św. Katarzyny 23-25 listopada.

Na stałe już weszła do kalendarza Msza św. w intencji złotych małżonków, którzy otrzymują odznaczenia państwowe za długoletnie pożycie małżeńskie. Z parafii pochodzi 8 żyjących księży (d. łodzka-1, łowicka-4, warszawska-2, płocka-1). Ostatnie prymicje w ubiegłym roku. Oraz 9 sióstr zakonnych, dwie w nowicjacie.

W parafii są grupy: ministrantów, promowanych lektorów, scholi, chór, Kościół Domowy, bielanki, asysta, 25 kół żywego różańca. Mamy stronę internetową www.parafia-rzeczyca.pl, którą przegląda ok. tysiąc osób tygodniowo. Jest biblioteka parafialna, która liczy ponad 400 tytułów o treści religijnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie jest najlepiej z czytaniem prasy katolickiej. (Niedziela, Gość Niedzielny, Arka, Cuda i łaski).

Parafianie /ponad 180 osób/ brali udział w uroczystości beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu oraz w diecezjalnej uroczystości dziękczynnej w Puszczy Mariańskiej, Sami także a w szczególności mieszkańcy Luboczy zorganizowali uroczystość dziękczynna, w której przewodniczył Ks. Biskup.

Parafianie licznie uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Roratach, nabożeństwach majowych, różańcowych , nieszporach.

Księże Biskupie wiele jest tego, co cieszy, ale mijalibyśmy się z prawdą, gdyby nie dostrzegać tego co smuci i co wymaga wielkiej naszej pracy nas sobą. Trzeba nam bardziej dbać o regularność w praktyce niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. Zbyt wielu parafian a szczególnie młodych rodzin zaniedbuje niestety tę praktyką. To przenosi się też na dzieci i młodzież.

Tak bardzo pragniemy, aby parafianie jak najczęściej umacniali swoje siły duchowe Ciałem Chrystusowym. Trzeba nam dokładać więcej troski, aby nasza parafia stawała się autentyczną wspólnotą, gdyż część rodzin, które do nas przybywają budując nad Pilicą swoje domy stawia się na uboczu życia parafialnego a nawet religijnego. Zależy nam bardzo by jeszcze więcej parafian włączało się w życie grup duszpasterskich, aby ożywiać i budować je , a przez nie swoja pobożność i zaangażowanie apostolskie. Chcemy, aby młode pokolenie od początku wiązało się ze wspólnotą parafialną i swoją parafialną świątynią. Dalej trzeba nam uważniej wsłuchiwać się w naukę Chrystusa, zwłaszcza tę odnoszącą się do wzajemnej miłości, szacunku, przebaczenia, trzeźwości i odpowiedzialności. Znamy nasze słabości i wierzymy, że pracując wytrwale nad sobą, zdołamy wyznaczone przez Pana Jezusa cele osiągnąć.

Jako Proboszcz tej parafii, w obecności zebranych dzisiaj Parafian mogłem na wszystkich Mszach Świętych przedstawić sprawozdania z życia duszpasterskiego i działań materialnych naszej wspólnoty. To sprawozdanie nie oddaje i nie może oddać całości naszego życia parafialnego, ale ufamy, że ksiądz Biskup dotknął choć trochę atmosfery, która przepełnia tę wspólnotę

Jeszcze raz gorąco i serdecznie witam oraz proszę o Twoją apostolską naukę. Za świętym Pawłem mówimy do Ciebie szczerze: Ty „nastawaj wobec nas w porę i nie w porę. Poucz, upomnij, w razie konieczności wykaz błąd”

A przede wszystkim hojnie udzielaj Bożej łaski. Błogosław naszym dzieciom i młodzieży- nadziei i przyszłości tej parafii. Wspomagaj swoim błogosławieństwem rodziny, chorych, starszych i nas duszpasterzy. Błogosław całej naszej parafii

Szczęść Boże.

 

 

Sprawozdanie z działalności katechetycznej w parafii Św. Katarzyny w Rzeczycy

Na terenie parafii (proboszcz - ks. Henryk Linarcik) pracuje pięciu katechetów posiadających Misję Kanoniczną uprawniającą do nauczania religii:

1. Beata Grzejszczyk – PSP w Luboczy (56 uczniów); dyr. mgr Elżbieta Broniarz

2. mgr Małgorzata Kozik – PSP w Sadykierzu (95 uczniów - 1 uczeń nie uczęszcza na religię – świadek Jehowy); dyr. mgr Małgorzata Sobolewska-Gdak

3. Anna Laskowska (nauczyciel dyplomowany) – PSP w Rzeczycy (302 uczniów uczniów tym 67 wychowanków przedszkola; szkoła w Rzeczycy posiada filię w Borowcu – 15 uczniów); dyr mgr Barbara Bors

4. mgr Antonina Karwat (nauczyciel dyplomowany) – Gimnazjum w Rzeczycy (232 uczniów - 1 uczeń nie uczęszcza na religię – świadek Jehowy), filia w Borowcu

5. ks. Krzysztof Żochowski – Gimnazjum w Rzeczycy; dyr mgr Grazyna Kielan

Ze względu na brak pełnych etatów, katecheci uzupełniają je w innych szkołach.
Katecheci posiadają dodatkowe kwalifikacje umożliwiające im pracę opiekuna świetlicy (B.Grzejszczyk, M.Kozik) oraz nauczanie innych przedmiotów (A. Karwat – technika).

W szkołach na terenie parafii obowiązują 2 godziny katechezy tygodniowo, a w klasie „0” i w przedszkolu – 1 godzina.

Szkoły podstawowe realizują program nauczania religii: „Jesteśmy dziećmi Bożymi” (klasy 0-3) i „Wezwani przez Boga” (klasy 4-6) pod redakcją ks. J. Szpeta i D. Jackowiak.

W Gimnazjum obowiązuje program „Jezus Drogą, Prawdą i Życiem” – M. Krawczyk, B. Misiek, W. Osial.

Zasadniczą formację katecheci zawdzięczają studiom teologicznym, ponadto biorą udział w Odprawach Katechetycznych, rekolekcjach, Dniach Skupienia oraz pielgrzymkach dla katechetów. Uczestniczą również w warsztatach metodycznych organizowanych przez Wydział Nauki Katechetycznej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu i lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, a nawet Międzynarodowych Sympozjach Naukowych („Papież Nadziei” Łódź). Bieżące wydarzenia Kościoła katecheci poznają dzięki artykułom prasowym („Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Misje dzisiaj”), audycjom Radia Maryja, artykułom zamieszczanym w Internecie (Opoka, Mateusz, Katecheta, Natan), programom telewizyjnym. Obserwują również inne wydarzenia społeczno-kulturalne, gdyż jako świadkowie wiary często muszą { chcą} się do nich odnieść.

W ramach spotkań katechetycznych wymieniają doświadczenia dotyczące wiedzy, osiągnięć i postaw uczniów, ustalają przebieg uroczystości z ich udziałem{I Komunia Św., rocznica I Komunii Św., Bierzmowanie, Dzień Papieski, obchody Kongresu Eucharystycznego}.

Spotkania odbywają się pod przewodnictwem ks. Proboszcza Henryka Linarcika, który zapoznaje katechetów z zaleceniami ks. Biskupa. Spotkania dotyczą również przebiegu rekolekcji, nabożeństw, zbiórek charytatywnych, konkursów i współpracy z rodzicami. Zaangażowanie katechetów w rozwój wspólnoty parafialnej i podnoszenie jej świadomości polega również na przygotowywaniu uczniów do udziału w liturgii Mszy Świętej (czytania, psalmy, modlitwa powszechna), wspólnym uczestnictwie w nabożeństwach majowych, różańcowych, wielkopostnych i w roratach. Katecheci mobilizują uczniów do udziału w LSO (ministranci, bielanki, schola), największe osiągnięcia ma na tym polu ks. prefekt. Aktywni uczniowie są nagradzani przez ks. proboszcza (paczki świąteczne, pielgrzymki i rajdy).

Nie tylko w szkole, ale również w Kościele, z inicjatywy ks. proboszcza, przy współpracy katechetów, organizowane są różne uroczystości: Misterium Bożonarodzeniowe, Dzień Papieski. Uczniowie mogą chwalić Boga i dzielić się swoimi talentami poprzez udział w różnych konkursach:

a) wewnątrzszkolnych

- Konkurs Piosenki Religijnej
- Szopka Bożonarodzeniowa
- Palma Wielkanocna
- Kraszanka
- List do Jana Pawła
- Jan Paweł II i Eucharystia

b) regionalnych, ogólnopolskich

- Co nam zostawił Jan Paweł II
- Mój szkolny kolega z Afryki
- Olimpiada Wiedzy Religijnej
- Rozgrywki sportowe: O Puchar ks. Biskupa Andrzeja Dziuby.

Szczególnie cenna ze względu na rangę jest OWR. Każdego roku nasza parafia może poszczycić się finalistami. Największą ich grupę przygotowała pani A. Karwat (również M.Kozik, A. Laskowska).

W ramach współpracy szkoły z parafia katecheci są organizatorami i opiekunami pielgrzymek i wycieczek: Niepokalanów, Studzienna, Częstochowa, Lednica, Licheń - uroczystość związana z beatyfikacją S. Papczyńskiego (w uroczysta oprawę Mszy Swiętej w Luboczy włączyła się p. B. Grzejszczyk).

Każdy z katechetów swojej placówce realizuje zadania wynikające z Planu Dydaktyczno-Wychowawczego Szkoły:

- udział w pracach różnych komisji
- praca w zespołach przedmiotowych
- przeprowadzanie lekcji koleżeńskich
- przygotowywanie referatów na rady szkoleniowe
- pedagogizacja rodziców
- udział w Gminnych Konferencjach Oświatowych organizowanych przez Wójta Gminy – pana Marka Pałasza.

Katecheci opracowują i przeprowadzają własne dodatkowe programy profilaktyczno- wychowawcze, np.”Biblijna rewizja życia” i „Cudze chwalicie – swego nie znacie” (A.Karwat) oraz „Grunt to rodzina” i „W duchu miłosierdzia” (A. Laskowska).

O wartości przeprowadzanych katechez świadczy fakt, że szkoły przyjmują chętnych do odbycia praktyk (praktykantka J. Banasiak – KUL – opiekun – A. Laskowska).

Katecheci dzielą się również swoją wiedzą nie tylko we własnym środowisku, ale też publikują opracowane przez siebie artykuły i scenariusze (www.profesor.pl – A. Laskowska).

Katecheci prowadzą również grupy o charakterze religijnym: Podwórkowe Kółko Różańcowe (A. Karwat) i organizacje społeczne: ZHP (instruktor – A. Laskowska). Dzięki drużynie „Gniazdo” przy PSP s Rzeczycy po raz pierwszy na terenie naszej parafii zapłonęło Betlejemskie Światełko Pokoju (2004 rok).

Realizując programy duszpasterskie katecheci przeprowadzają różne przedsięwzięcia. Na szczególną uwagę zasługuje nawiązanie współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym (za pośrednictwem Internetu) i udział w programie „Adopcja na odległość” w ramach „Przywracania nadziei ubogim”.

Z inicjatywy A. Laskowskiej, uczniowie objęli opieką Briana Phiri z Lusaki finansując rok jego edukacji.

„Verba docent, exempla trahunt” – to motto katecheci naszej parafii realizują na co dzień w swojej pracy na chwałę Bogu i pożytek ludziom. 

 

Msza św. z udziałem dzieci obchodzących rocznicę I Komunii Św., godz. 9.00

     
     
   

więcej...

 

Spotkanie na plebanii, godz. 10.30

     

więcej...

 

Msza św., godz. 12.00

     
 
     

więcej...

 

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania, godz. 17.00

     

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.