Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png1.png0.png1.png2.png4.png2.png
Dzisiaj85
Wczoraj504
Ostatni tydzień589
Ostatni miesiąc8066
Wszystkie1101242

2
odwiedzających na stronie

wtorek, 16, lipiec 2024 04:54

Triduum Paschalne 2009

 Wielki Czwartek

Rano w katedrze łowickiej pod przewodnictwem biskupa ordynariusza odprawia się Mszę Świętą Krzyżma, podczas której pobłogosławione są oleje używane do namaszczania chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania. W czasie tej Mszy duchowieństwo diecezjalne odnawia przyrzeczenia kapłańskie. Natomiast w parafiach celebrowana jest w tym dniu jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. Ciemnicą, upamiętniającej pojmanie w Ogrójcu. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny na zwyczajnych warunkach. Na znak smutku zostanie obnażony ołtarz. W naszym kościele ta wieczorna Msza Święta o godz. 18.00.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

Zgodnie ze starożytną tradycją dzisiaj nie odprawia się Mszy świętej. Liturgia na cześć Męki Pańskiej rozpoczyna się późnym popołudniem i składa się z czterech części: Liturgia słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej, adoracja krzyża, Komunia święta  i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do adoracji do tzw. Grobu Pańskiego. Wczorajsza Wielkoczwartkowa Eucharystia była celebracją uprzedzającą wydarzenia, które do końca, w sposób ostateczny Bóg zrealizował na krzyżu. Nachylenie się Boga do człowieka, gest oddania siebie wypowiedziany w pokorze sługi i w małości hostii – to wszystko zostaje w Wielki Piątek dopełnione tajemnicą krzyża. Wpatrujemy się w Oblicze Ukrzyżowanego i pragniemy zrozumieć tajemnicę miłości, która jest zawarta w misterium Wielkiego Piątku. Liturgia tego wyjątkowego dnia streszcza to wszystko, co dwa tysiące lat temu dokonało się na Golgocie. Wszystko skupia się wokół krzyża wyniesionego nad ziemie, wywyższonego ponad światem – słowo, milczenie, pieśń adoracji. Krzyż Jezusa Chrystusa jest ostatecznym wyrazem prawdy o Bogu-Człowieku, o Jego relacji do człowieka wypowiedzianej w takim umiłowaniu świata, że miarą aktu miłości stało się wydanie Syna Bożego za człowieka, za każdego i wszystkich. Jednocześnie jest ten krzyż słowem prawdy o autentycznym człowieczeństwie przywróconym przez Chrystusa. Nasza wielkopiątkowa adoracja krzyża nie jest adoracją  cierpienia. Jest przede wszystkim adoracją miłości: prawdziwej, konkretnej, wypowiedzianej absolutnie-do końca. Kluczem do zrozumienia tej miłości jest kategoria „daru” i kategoria „ofiary”. Dzięki nim wracamy do zrozumienia naczelnej wartości ludzkiego życia, wartości, która nas uczłowiecza. Wracamy do zrozumienia tajemnicy naszego człowieczeństwa. Stąd kulminacją  całej liturgii pozostaje podwyższenie, wyniesienie krzyża miłości – daru i ofiary i trzykrotnie wyśpiewany dialog „Oto drzewo krzyża na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem” W pokłonie biblijnym, który przejęła liturgia jest zarazem uznanie wielkości Tajemnicy, ale także zrozumienie konieczności pokornego zamilknięcia, rozważania w sercu, adoracji. Tę chwilę adoracji Miłości w Osobie Tego, który wydał samego siebie za nas, Kościół przedłuża w ten wielkopiątkowy wieczór Męki Pańskiej. Jest wówczas okazja odnalezienia swojego miejsca przy krzyżu – tak bliskim naszego życia, od którego zazwyczaj tak daleko jesteśmy.

Wielka Sobota

Tego dnia nawiedzamy Grób Pański i czuwamy na modlitwie rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Tradycyjnie w Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Dlatego też każda rodzina w godzinach rannych przygotowuje pokarmy do poświęcenia: chleb (symbol Chrystusa, który jest „Chlebem Żywym’), jajka (symbol budzącego się życia), chrzan, pieprz, sól (symbole gorzkich ziół podawanych u Żydów przy spożywaniu baranka paschalnego), a także baranka wielkanocnego z ciasta, cukru lub masła (symbol ofiary Chrystusa). Poświęcenie pokarmów odbywa się w kościele i w domach wiernych. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu. Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy po Mszy świętej rezurekcyjnej do świątecznego stołu i podzielimy się poświęconym jajkiem i wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń.

Wigilia Paschalna i Niedziela Wielkanocna

Wigilię Paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, bo w niej oceniamy w sposób sakramentalny mocą Ducha Świętego to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim była pascha ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy stanie się dla nas teraźniejszością. Uobecnią nam ją przede wszystkim dwa sakramenty paschalne: chrzest i Eucharystia. Oba te sakramenty są ośrodkiem dzisiejszej liturgii. Dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego cała liturgia pełna jest symboli, które podkreślają, że w Chrystusie mamy nowe życie. To właśnie On Jezus jest Światłem, Zmartwychwstaniem i Życiem. Wigilia Paschalna składa się z czterech części: obrzędu światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej. Na początku wierni gromadzą się poza kościołem przy rozpalonym ognisku. Po poświęceniu ognia i zapaleniu Paschału, który jest symbolem Chrystusa rozpraszającego ciemności przechodzą w procesji do kościoła. Od Paschału wszyscy zapalają przyniesione ze sobą świece i słuchają orędzia wielkanocnego, które wyjaśnia symbolikę Wielkiej Nocy.

W liturgii słowa przewidziane jest aż 9 czytań z Pisma Świętego, które rozważają obietnice i wielkie dzieła dokonane przez Boga dla swego ludu. Liturgia chrzcielna podkreśla, że chrzest rozpoczyna w człowieku życie Boże. Szczytem Triduum paschalnego jest liturgia Eucharystyczna. Jezus przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił świat, przeszedł ze śmierci do życia. Wszyscy, którzy spożywają Ciało i Krew Chrystusa uczestniczą w życiu wiecznym. Procesja Rezurekcyjna w tradycji polskiej odprawiana po wigilii Paschalnej, rano przed pierwszą Mszą Świętą jest uroczystym ogłoszeniem światu dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Chrystusa i triumfie Zmartwychwstałego.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.