Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png1.png0.png1.png2.png6.png4.png
Dzisiaj107
Wczoraj504
Ostatni tydzień611
Ostatni miesiąc8088
Wszystkie1101264

5
odwiedzających na stronie

wtorek, 16, lipiec 2024 06:15

† ks. Stanisław Małachowski

o. Stanisław i ks. Jan Małachowscy

    W 1843 roku do Rzeczycy z Paprotni przybyło małżeństwo Mateusz i Marcjanna z Przybyszów Małachowscy. Wraz z nimi synowie: Andrzej ur.1831, Franciszek ur. 1833 oraz Stanisław ur.1839. W Rzeczycy przyszli na świat: Józef w r.1843, który w swoim dorosłym życiu był stolarzem; Jan w r.1844 i Marcin w r.1846 oraz Paweł.

Klasztor karmelitów w Oborach    Ksiądz Jan Małachowski urodził się w Rzeczycy 3 października w 1844 roku. Rodzicami chrzestnymi byli: Jakub Wilczyński i Tekla Majewska. Po śmierci swojego ojca Mateusza (r.1859), ukończył szkołę średnią w Rawie Mazowieckiej, a w 1862 roku jest już w zakonie w Kłodawie. 25.10. 1863 przybywa jako braciszek do oo. Karmelitów w Oborach Diecezji Płock i przyjmuje imię zakonne Felix. Jest tu już jego brat Stanisław Małachowski, który do zakonu wstąpił 1.11.1857roku, a do Obór przybył w roku 1862. W 1863 r. następuje kasata zakonu w Oborach, a klasztor jest miejscem internowania księży. Wieczernik w klasztorze w OborachW tej sytuacji w 1864 roku Jan Małachowski opuszcza klasztor, pewnie za namową brata, bo warunki są tu ciężkie dla tak młodego zakonnika i wstępuje do Seminarium Duchownego w Płocku. Na kapłana wyświęcony został 29.06.1870 roku. Wikarym był w Czerwińsku, Zagrobie i Gójsku. Proboszczem zaś w Słupi, Mokowie i Chrostowie, a w roku 1886 obejmuje już na stałe do końca swojego życia, na 40 lat parafię w Rużu pod wezw. Św. Piotra i Pawła. Obie świątynie, Obory i Ruż dzieli od siebie niewielka odległość. W tym czasie przeorem Ojców karmelitów jest jego starszy brat Stanisław Małachowski, który grób ks. Jana Małachowskiegoumiera 15.01. 1895 roku. A więc 10 lat pracują bracia obok siebie mając przy swoim boku swoją mamę. O. Przeor Stanisław został pochowany na cmentarzu przyklasztornym. Przy zgonie O. przeora są obecni ks. Jan i ich mama, Marcjanna. Marcjanna wychodząc ponownie za mąż posiada nowe nazwisko, Rataj, i po następnym wdowieństwie zamieszkała ze swoim synem ks. Janem. Przeżyła 95 lat. Zmarła w 1904 roku w Rużu i tam jest pochowana. U boku swojej mamy położył kości swoje ksiądz Jan, który zmarł w Wielkim Tygodniu w Płocku w 1934 roku w domu seniora, przeżywając 90 lat a w kapłaństwie 64. Grób jest pielęgnowany do dziś. kościół w RużachŚwiątynia, która obecnie stoi w Rużu została wybudowana już po śmierci ks. Jana Małachowskiego w latach międzywojennych 20 wieku.

    W Kościele klasztornym w Oborach, na ścianie nawy lewej umieszczone zostało epitafium ks. Stanisława Małachowskiego. epitafium ks. Stanisława MałachowskiegoNastępny syn Mateusza i Marcjanny, Franciszek, gdy zawiera związek małż. z Agnieszką Masztalerz miał 22 lata i był organistą w parafii rzeczyckiej. Przez lata całe napotykamy akta pisane jego wprawną ręką.

    Córki Franciszka i Agnieszki Małachowskich zawarły zw. małżeńskie: Natalia, Helena w 1879 r. z Tomaszem Kozłowskim. Urodziła trójkę dzieci. Kilkanaście lat po ślubie ciężko zachorowała. Przed śmiercią prosiła siostrę Magdalenę żeby poślubiła wdowca Tomasza i była matką dla osieroconych dzieci. Tak właśnie się stało. Wdowiec, Tomasz Kozłowski w 1893 r. poślubił Zofię, Stanisławę Magdalenę (trzech imion).Magdalena wychowała trójkę dzieci siostry i sześcioro własnych: Władysława, Janinę, Zofię, Franciszkę, Ludwika i Antoniego. Wszyscy przyszli na świat w Rzeczycy. Tomasz Kozłowski w wieku 66 lat zmarł 19 listopada 1922 roku w Różu.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.