Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png7.png2.png7.png0.png9.png
Dzisiaj396
Wczoraj366
Ostatni tydzień762
Ostatni miesiąc9822
Wszystkie1072709

3
odwiedzających na stronie

wtorek, 21, maj 2024 19:00

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na XXVIII Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę

 

Drodzy Młodzi Przyjaciele, Diecezjanie, Siostry i Bracia!
Jesteśmy Kościołem Pielgrzymującym, który każdego dnia poznaje dobroć Boga. Naszym zadaniem jest iść i głosić, ale także czerpać ze Źródła. Trwając
w czasie wakacji przestrzenią do wypełniania tych zadań jest XXVIII Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę, na którą pragnę Was dziś zaprosić. Uczestnictwo w rekolekcjach w drodze, które co roku gromadzą Młody Kościół diecezji łowickiej, jest świadectwem wiary, poznawaniem dobroci Boga, ale i tego, że chcemy – jako lud Boży – czerpać i doświadczać z podstaw chrześcijaństwa.
1. „Gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj” (Ps 65, 12)
Ostatnie miesiące skłaniają nas do refleksji nad naszym chrześcijaństwem. Postawą, jaką reprezentujemy jako jednostka, ale i wspólnota Kościoła.
Czas odpoczynku od codziennych obowiązków sprzyja kontemplacji nad dotychczasowymi działaniami, wydarzeniami, ale i nad przyszłością. Młodzi
są teraźniejszością Kościoła, od której zależy jego przyszłość. To właśnie dziś winniśmy kształtować postawę naszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa.
A żeby nadać czemuś kształt zawsze potrzeba formy, podstawy, fundamentu.
W dzisiejszej Liturgii Słowa słyszymy … słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,
i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (Iz 55, 11). Każdy z nas posłany jest
do głoszenia Słowa. Ono jest podstawą. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami (J 1, 14). Widzimy na co dzień, jak wielką moc mają słowa. Wypowiadane z intencją wsparcia, motywacji, niesienia dobra – mogą czynić rzeczy wielkie. Zanoszone przez wstawiennictwo Maryi, potrafią zdziałać cuda. Jednak są też słowa, które niszczą, wprowadzają niepokój, zamęt, czynią zło. Niezwykle ważne jest to, co wypowiadamy, niesiemy, głosimy. Jako Kościół pielgrzymujący winniśmy nieść Słowo, które samo w sobie jest dobre, doskonałe
i jest pełnią.

W dzisiejszym psalmie słyszymy: Gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj (Ps 65, 12). Pragnę, by Kościół łowicki pielgrzymując, nie tylko był postrzegany,
ale rzeczywiście wypełniał zadanie. Wzbudzania urodzaju, inspirowania Miłością Jezusa, bogactwem Kościoła. Gdzie pójdziecie – zbierajcie plony, wydawajcie owoce.
W świadectwach, rozmowach, spotkaniach z pielgrzymami niejednokrotnie wybrzmiewa, że pielgrzymka to czas i miejsce, które pozwala
na wzmocnienie ducha, uspokojenie myśli, i mimo fizycznego zmęczenia
– na odpoczynek, na znalezienie Boga w codzienności. Niech Wasza, nasza postawa wiary przynosi owoc obfity. Dokonuje tego, co powierza nam Stwórca, spełnia pomyślnie posłannictwo i wraca ze zdwojoną siłą.
2. „Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki” (Rz 8, 23)
Hasło tegorocznej Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę brzmi: „Po(d)stawy wiary”. Zapis tych słów wskazuje nam na postawę wiary, którą każdego dnia winniśmy kształtować. Poprzez modlitwę, relację
z drugim człowiekiem, zjednoczenie z Chrystusem w Komunii świętej. Jednak,
by kształtować postawę należy zacząć od podstaw wiary – budować mocny fundament na skale. Skałą jest Chrystus” (1 Kor. 10:4).
W Liście do Rzymian słyszymy: Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić (Rz 8, 18).Wędrówka, ofiarowanie cierpienia, trudu, codzienna Eucharystia, modlitwa
i wyrzeczenia, które pątnicy od 28 lat podejmują na pielgrzymim szlaku, niejednokrotnie pokazały, że przynoszą owoc obfity. To wielka tajemnica
– odnalezienia Miłości w trudzie i cierpieniu. Jednak próba jej zrozumienia,
staje się dla każdego człowieka wielkim darem. Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki (Rz 8, 23). Kościół pielgrzymujący szuka Jezusa. W domu, w pracy, szkole, rekolekcjach w drodze. Niech Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę będzie czasem siania Słowa i słów, które będą przeniknięte Bożą Mądrością i Miłością. Doświadczeniem dobroci Boga w ofiarności drugiego człowieka – brata, siostry na pątniczym szlaku, ale i gospodarzy, kapłanów, spowiedników, głosicieli.
Niech ta wędrówka przybliża nas do życia wiecznego, świętości i pomoże wypełnić zadania, które stawia przed nami sam Bóg. Niech one będą formą, kształtem i fundamentem podstawy i postawy naszej wiary.
Młodzi Przyjaciele! Siostro i Bracie!
Zachęcam Cię, byś odpowiedział na zaproszenie, bo choć to kilka słów skierowanych do młodego człowieka, ufam, że przeniknięte modlitwą
za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki, dziś szczególnie czczonej w szkaplerzu, spowodują, że Twoje serce będzie chciało znaleźć Chrystusa na szlaku XXVIII Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę.
Wyruszy ona na szlak 6 sierpnia po Mszy o godz. 7.00 sprawowanej
w łowickiej katedrze. Niech serca młodych wiernych, ale także kapłanów i sióstr zakonnych, którzy kolejny, a być może pierwszy raz wyruszą na szlak, pragną poznać i nieść Słowo, niosąc nadzieję i przyszłość Łowickiego Kościoła Pielgrzymującego.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.