Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png8.png7.png6.png3.png0.png
Dzisiaj246
Wczoraj469
Ostatni tydzień1902
Ostatni miesiąc10233
Wszystkie1087630

8
odwiedzających na stronie

czwartek, 20, czerwiec 2024 10:51

Życie docenione

– Jubileusz to refleksja. To przystanek na drodze życia. Zebranie tego, co piękne, ważne pożyteczne, twórcze. To także widzenie rzeczy takimi, jakimi są – mówił w Rzeczycy ks. Paweł Śmigiel.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 50 lat kapłaństwa obchodził ks. Henryk Linarcik.

Przełom maja i czerwca to czas, w którym księża z różnym stażem powracają do dnia, w którym dzięki łasce Bożej zostali wyświęceni na kapłanów Chrystusa. Retrospekcyjna podroż do pierwotnej gorliwości wzrusza wielu. Na terenie diecezji nie brakuje duchownych, którzy Bogu i ludziom służą pół wieku, a nawet dłużej. Ich modlitwa, wiara i wierność obranej drodze są świadectwem dla wiernych i młodszych kapłanów.

Chce „pachnieć owcami”

W tym roku 60. rocznicę święceń obchodzą: ks. Stanisław Dusiło, ks. Henryk Kacprzyk, ks. Henryk Krzeszowski, ks. Mieczysław Szymaniak i ks. Janusz Wesołowski. Złotą rocznicę świętowali: ks. Henryk Linarcik, ks. Mirosław Czarnołęcki, ks. Waldemar Okurowski, ks. Zdzisław Prus, ks. Zbigniew Strzałkowski i ks. Stefan Sut.

O rocznicach kapłanów pamiętał biskup Andrzej F. Dziuba, który do diamentowych i złotych księży wysłał listy gratulacyjne. W intencji duchownych w parafiach, w których posługują, zostały odprawione uroczyste Msze św., podczas których gratulacjom i życzeniom dalszej opieki Bożej nie było końca. W parafii św. Stanisława w Skierniewicach świętował ks. Stanisław Dusiło. W rocznicę świeceń przy ołtarzu za jubilata modlili się zaprzyjaźnieni kapłani. Obchody jubileuszowe rozciągnięte zostały na kilka miesięcy. – W rocznicę święceń zaprosiliśmy najbliższych duchownych ks. prałata. Natomiast główne uroczystości chcemy zorganizować na początku września w dniu jego imienin. Ponadto 18 czerwca podczas dnia wspólnoty Ruchu Światło–Życie ks. prałat będzie przewodniczył Eucharystii. Chcemy dziękować wtedy za niego – bo jest najstarszym oazowiczem, wiernym synem ks. Franciszka Blachnickiego. Wzrusza nas fakt, że On wciąż chce „pachnieć owcami”. On nie wyobraża sobie życia bez owiec – mówi ks. Grzegorz Gołąb, proboszcz skierniewickiej parafii.

Proces dojrzewania

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 50-lecie kapłaństwa obchodził ks. Henryk Linarcik, proboszcz parafii św. Katarzyny w Rzeczycy. Na jubileuszową Eucharystię przybyli nie tylko parafianie, ale także rodzina, znajomi i przyjaciele, których drogi splotły się z drogami ks. Henryka. Wśród modlących się byli przedstawiciele powiatu tomaszowskiego, władze gminy Rzeczyca, krewni Jana Karskiego, potomkowie właścicieli Rzeczycy, aktorzy: Cezary Pazura, Lech Dyblik, członkowie chóru parafialnego, harcerze, którzy za pomoc i opiekę jakiej doświadczali od księdza jubilata podziękowali przyznaniem srebrnej odznaki. Nie zabrakło też członków założonej przez księdza Fundacji Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza. Byli również Anna Majewska-Rau, dyrektor Muzeum w Oporowie, która odrestaurowała figurę Matki Bożej rzeczyckiej i wielu innych znamienitych gości świata kultury, nauki, sztuki, a nawet z Tatr, Szymon z kapeli Góralska Hora.

Razem z jubilatem przy stole eucharystycznym Mszę św. koncelebrowali ks. Łukasz Szczepański i ks. Paweł Śmigiel, który wygłosił homilię. Zaprzyjaźniony z ks. Henrykiem kapłan pokreślił, że na przestrzeni wszystkich lat dzięki posłudze ks. Linarcika dokonało się bardzo wiele. – Przychodząc tu dziś pragniemy pochylić się nad tajemnicą Boga, tego, co On objawił. Bóg mówi o sobie Ja Jestem. (…) On też zaprasza nas do tego, byśmy tworzyli więzy. Przyszliśmy tu, by razem z ks. Henrykiem zaśpiewać Te Deum – mówił ks. Śmigiel.

Później kapłan wspomniał chwile z dzieciństwa jubilata, kiedy ten w narzucie „odprawiał” pogrzeb wróbla. Przywołał także kondukty pogrzebne, do których mały Henryk zawsze się przyłączał. – To są sceny piękne i rzewne. One mówią o wrażliwości małego dziecka. Drogi jubilacie, ty najlepiej wiesz, komu i za co dziękować. Lista jest długa. Przez ponad 30 lat widziałem Twoją pracę: parafialną, kurialną, restauratora świątyń, wskrzesiciela kolejnych kościołów. Pamiętamy sytuacje, w których chodziło o dobro Kościoła. Ogromna praca za Tobą, aż do dziś. Ale znam też Twoje zgryzoty. Jedną z nich jest niedokończone muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza. Wszystko to stanowi proces dojrzewania, wypełnienia tego, o co Pan Jezus Cię prosił, kiedy powoływał Cię do kapłaństwa – mówił kaznodzieja.

Po Mszy św. do jubilata ustawiła się długa kolejka. Każdy chciał życzyć zdrowia, potrzebnych łask i siły do dalszej służby. Ks. Linarcik otrzymał m.in. życzenia od prezydenta RP Andrzeja Dudy, przekazane przez jego kancelarię, a także ministra rolnictwa Roberta Telusa. Wszystkie gesty życzliwości świadczyły o niezwykłej pracowitości, zaangażowaniu i oddaniu ks. Henryka. Jubilat długo dziękował za okazane dobro, lata przyjaźni, wsparcie i towarzyszenie.

Fotorelacja z wydarzania / autor zdjęć: Andrzej Jura

Źródło: Gość Łowicki 23/2023
Autor tekstu: Agnieszka Napiórkowska
Autor zdjęcia: Magdalena Gorożankin

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.