Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
Bank Pekao SA
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473

DRUK PRZELEWU

Wsparcie finansowe z budżetu Powiatu w wysokości 22 717,00 zł  na zadanie pn. Rzeczyca, dawna organistówka: odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi


Program Ochrona zabytków Zadanie pn. Rzeczyca, dawna organistówka ( XX w.): remont - etap V dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

6.png6.png0.png5.png6.png0.png
Dzisiaj220
Wczoraj788
Ostatni tydzień220
Ostatni miesiąc8243
Wszystkie660560

4
odwiedzających na stronie

poniedziałek, 14, czerwiec 2021 08:05

Droga Krzyżowa 2019

Wielki Post to święty czas, w którym człowiek wraca do Boga. Tylko z Bogiem możemy być w pełni szczęśliwymi. W owocnym przeżyciu Wielkiego Postu pomaga rozważanie Drogi Krzyżowej Jezusa Chrystusa. W Drodze Krzyżowej w piątek 12 kwietnia uczestniczyło bardzo wielu parafian. Po Mszy świętej o godz. 16.00 wyszliśmy z krzyżem z kościoła w kierunku parafialnego cmentarza. Rozważania stacyjne przygotowali Parafianie.

Droga Krzyżowa – to nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu. W dzisiejszych czasach, gdy nastała era komputerów i innych olśniewających cudów techniki, człowiek zapomina o tym, co powinno być ważne w jego życiu. Większość z naszego społeczeństwa jest chrześcijanami, jednak tak często odchodzimy od korzeni swych dziadów i przestajemy rozumieć sens Wielkiego Postu. Jednym z punktów, które weszły do ogólnej tradycji chrześcijańskiej jest właśnie droga krzyżowa.Sama droga krzyżowa powstała już w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją Franciszkanie. Droga Krzyżowa składa się z czternastu stacji, które przedstawione są na obrazach, rozmieszczonych na bocznych ścianach kościoła. Stacje te mają naprawdę bardzo bogatą symbolikę. Obchodzenie drogi krzyżowej może mieć różny wymiar. To nie jest tylko historia ostatnich chwil Zbawiciela Jezusa Chrystusa, opowiedziana w sposób niezwykle obrazowy, dający do myślenia i przedstawiający w doskonały sposób sens Jego męki. Nie ma to być tylko opłakiwanie Jezusa i wzruszanie się ogromem Jego cierpień. Trzeba raczej w czasie tego nabożeństwa spojrzeć na swoje życie jak na Drogę Krzyżową. Porównać swoje reakcje na cierpienie do zachowania Jezusa. Święty Paweł pisał, że krzyż dla pogan jest zgorszeniem i głupstwem. Dla chrześcijan krzyż to źródło mocy i mądrości Bożej. A czym dla mnie, dla ciebie jest krzyż? Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. Niech zatem każdy z nas postara się jak najczęściej brać udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, odprawianych w naszym parafialnym kościele w Wielkim Poście w każdy piątek o 16.00.

Foto galeria:

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2021.  Wszystkie prawa zastrzeżone.