Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png3.png7.png9.png2.png7.png
Dzisiaj24
Wczoraj188
Ostatni tydzień687
Ostatni miesiąc9999
Wszystkie1037927

2
odwiedzających na stronie

czwartek, 22, luty 2024 04:10

Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne -11.05.2013

Otoczenia kościoła św. Katarzyny w Rzeczycy.

Inwestycję rozpoczęto od prac porządkowych. Przy użyciu sprzętu ciężkiego usunięto karpy wyciętych wcześniej drzew. Ręcznie przesadzono świerki rosnących wokół kościoła.

Dokonano pomiarów wysokości terenu. Na podstawie wykonanych pomiarów wyskości terenu wokół kościoła i po ocenie stanu zachowania nawierzchni betonowych stwiedzono, że konieczne będzie usunięcie istniejących chodników i opasek.

Przeprowadzono próby usuwania opaski. Wybrano metodę, która pozwoliła na usunięcie opaski i zminimalizowanie uszkodzeń cokołu kościoła. W pierwszej kolejności opaskę kruszono przy pomocy młota pneumatycznego, a nastepnie koparką usunięto pokruszony beton i kamienie.

 

Poniżej poziomu opaski odsłonięto mur fundamentowy kościoła. Stwierdzono, żę powierzchnia muru pokryta jest łuszczącym się tynkiem cementowym, a w wykruszone spoiny pomiędzy cegłami wrastają korzenie roślin.

Wyprzedzając potencjalne zagrożenie podjęto naprawę muru fundamentowego. Naprawa polega na oczyszczeniu uszkodzonych spoin z ziemi i korzeni roślin, położeniu nowej spoiny i otynkowaniu fundamentu tynkiem renowacyjnym szerokoporowatym.

W dalszej kolejności planownej jest ułożenie wokół kościoła drenażu keramzytowego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej, dzięki której deszczówka bedzie odprowadzana poza teren przykościelny. Trwają ostatnie prace projektowe instalacji odwodnieniowej.

Podczs prac stwierdzono, że kabel dostarczający energię do plebanii jest uszkodzony (zawilgocona izolacja). Przed ułożeniem kostki rozważane jest wymiana kabla na nowy aby w najbliższej przyszłości wokół kościoła nie prowadzić już żadnych prac ziemnych.

Zimą odrestaurowano zabytkową żelazną bramę wiodącą na teren kościoła. Brama zostanie zamontowana na swoim miejscu po ułożeniu kostki i po zakończeniu prac wokół kościoła.

 

 

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.