Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png7.png2.png7.png0.png4.png
Dzisiaj391
Wczoraj366
Ostatni tydzień757
Ostatni miesiąc9817
Wszystkie1072704

5
odwiedzających na stronie

wtorek, 21, maj 2024 18:45

Podziękowanie za Rekolekcje

Czcigodny Ojcze Rekolekcjonisto,  w imieniu całej wspólnoty parafialnej pragniemy podziękować za skierowane do nas Słowo Boże.  Rekolekcje, to dobry czas aby zatrzymać się choć na chwilę w swoim życiu, aby przestać się bać, aby pozbyć się lęków. Tematem tych rekolekcji była „Trzeźwa wiara”. Poza zagadnieniami wiary, wskazałeś także na problem wszelkiego rodzaju uzależnień, znieczuleń i ucieczek od realnego życia. Wiemy już, że nie trzeba być alkoholikiem, żeby być nietrzeźwym.  Można mieć za dużą dozę złości i z tego powodu być tak pijanym, że wszyscy będą od nas uciekać. Jedynie zaufanie Chrystusowi może nam pomóc zwalczyć to, co nas niszczy. To podczas Rekolekcji budzi się w nas świadomość, że można inaczej, lepiej i doskonalej  żyć, pod warunkiem, że nasza wiara w Boga znajdzie swoje odzwierciedlenie w miłości do bliźniego, w wielkiej umiejętności przebaczania, że zadbamy o naszą duszę lepiej, niż o ciało, że prawo Boże będzie ponad ludzkie prawo.

 

Ufamy, że licznie zgromadzeni wierni będą długo pamiętać czas tegorocznych rekolekcji czerpiąc z nich siłę i wykorzystując w codziennym życiu bogactwo zawartych w naukach treści.  Jednocześnie pragniemy życzyć księdzu dużo zdrowia i radości w posłudze kapłańskiej, oraz

- Wiary, że wszystko ma sens,

- Nadziei, która obudzi serce i z nowym zapałem pozwoli spojrzeć na to, co gdzieś przygasło,

- Miłości Boga i przyjacielskiej, tak ogromnej, że nie można jej będzie zatrzymać dla siebie oraz czasu na marzenia.

Za trud głoszenia Słowa Bożego, za Twoje  zaangażowanie oraz piękne świadectwo wiary, dziękujemy z całego serca, życząc obfitości tych łask, które są Ci najbardziej potrzebne na kapłańskiej drodze.

Szczęść Boże! 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.