Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png3.png7.png9.png2.png7.png
Dzisiaj24
Wczoraj188
Ostatni tydzień687
Ostatni miesiąc9999
Wszystkie1037927

1
odwiedzających na stronie

czwartek, 22, luty 2024 04:28

Medialna recepcja zapowiedzi beatyfikacji Założyciela Marianów (ze strony www.StanislawPapczynski.org)

 

Informacje – najpierw o papieskim uznaniu cudu dokonanego za wstawiennictwem o. Stanisława Papczyńskiego, a następnie o wyznaczeniu daty jego beatyfikacji – siłą rzeczy przeniosły się na strony gazet, stacji radiowych oraz mediów elektronicznych.

Dziennik internetowy PAP w dniu wydania papieskiego dekretu (16.12.2006) podał m.in. informację na temat przebiegu tego szczególnie długiego – bo rozpoczętego w 1767 r. i przerwanego rozbiorami – procesu beatyfikacyjnego. O fakcie oczywiście informowały także kościelne środki przekazu, m.in. Katolicka Agencja InformacyjnaRadio Watykańskie.

O szczegółach konferencji prasowej KAI z udziałem przełożonego generalnego marianów o. Jana Mikołaja Rokosza MIC, postulatora generalnego ks. Wojciecha Skóry MIC i przełożonego marianów w Polsce ks. Pawła Naumowicza MIC, w dniu tego wydarzenia (15.02.2007) pierwsza informowała sama KAI, ale także Radio Watykańskie, które podało także krótkie informacje o działalności zgromadzenia marianów, zwłaszcza w miejscu przyszłej beatyfikacji – Licheniu.

Dłuższą i fachową wiadomość na temat przyszłej beatyfikacji, przygotowań do niej, sylwetki przyszłego Błogosławionego oraz mariańskiego apostolatu podał następnego dnia ogólnopolski „Nasz Dziennik”.

Natomiast w sposób nieco sensacyjny, a przede wszystkim daleki od dziennikarskiej rzetelności, podszedł do wydarzenia ogólnopolski „Dziennik”. W nadtytule gazeta nazwała o. Papczyńskiego „świętym od dzieci nienarodzonych”, uprzedzając tym samym ewentualne decyzje kościelne w tej materii. W informacji skupiła się na samym cudzie, a w lakonicznym opisie Sługi Bożego podała nieprawdziwe informacje o tym, iż był on „niewyedukowanym synem ubogim chłopów” (profesor retoryki w pijarskich kolegiach i autor wielu pism!) oraz spowiednikiem papieża Innocentego XII (w rzeczywistości był spowiednikiem przyszłego papieża – nuncjusza apostolskiego w Polsce A. Pignatellego).

Co ciekawe, wiadomość o beatyfikacji odbiła się także pewnym echem nawet na Węgrzech. Podał ją kościelny „Magyar Kurir”, idąc za doniesieniami Radia Watykańskiego.

O decyzji rozpisywały się także lokalne media w naszym kraju. „Gazeta Tarnowska” w grudniowej informacji pt. „Święty z gór” cytuje wypowiedź ks. Adama Bonieckiego MIC, redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”: „Ojciec Papczyński prezentował nieco inny model świętości, charakterystyczny dla XVII wieku. Cechowała go pogłębiona asceza, surowość wobec siebie, kontemplacja. To ważne cechy szczególnie w dzisiejszych czasach. Rysem jego duchowości jest także żywe nabożeństwo do Matki Bożej i modlitewna pa mięć o zmarłych”. „Gazetę Tarnowską” cytował także tarnowski portal www.it.tarnow.pl.

Już 4 lutego, a więc przed oficjalnym ogłoszeniem daty i miejsca beatyfikacji, o Licheniu, jako jej miejscu donosił „Głos Wielkopolski”.

Na informację dotyczącą daty, miejsca i mającego dokonać aktu beatyfikacji kard. Tarcisio Bertone SDB, szybko zareagowała „Gazeta Wyborcza”, która już w godzinach popołudniowych, a więc tuż po konferencji prasowej, zamieściła tę informację w poznańskim dodatku internetowym.

Wiadomość podała także „Gazeta Kujawska”, łącząc ją z informacją na temat wcześniejszej ekshumacji grobu Sługi Bożego i pobrania relikwii. Gazetę tę cytował także Włocławski Portal Internetowy www.q4.pl.

W wyjątkowo ciekawy i wyczerpujący sposób podszedł do sprawy internetowy portal parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy (diecezja łowicka). Na terenie tej parafii leży bowiem miejscowość Lubocz, w której o. Papczyński spędził czas pomiędzy odejściem od pijarów i zakładaniem nowego zakonu w Puszczy Korabiewskiej, jako kapelan na dworze Jakuba Karskiego. Tam w 1671 r. o. Papczyński przywdział biały mariański habit, a następnie opracował „Regułę życia” dla nowej wspólnoty zakonnej. Parafialny portal szeroko rozpisuje się nad tym wątkiem życiorysu o. Papczyńskiego, podaje także jego biogram, a w związku z beatyfikacją cytuje treść listu postulatora generalnego marianów, wiadomość zaczerpniętą z „Dziennika Łódzkiego” (25.01.2007) oraz – co interesujące – zapis audycji na temat o. Papczyńskiego w Radio VICTORIA z udziałem ks. proboszcza Henryka Linarcika.

Powyższa panorama to tylko pewna część z medialnych doniesień, ale wskazuje na żywe społeczne zainteresowanie wydarzeniem przyszłej beatyfikacji pierwszego polskiego zakonodawcy.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.