Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png7.png2.png7.png2.png0.png
Dzisiaj407
Wczoraj366
Ostatni tydzień773
Ostatni miesiąc9833
Wszystkie1072720

5
odwiedzających na stronie

wtorek, 21, maj 2024 19:32

Beatyfikacja Sługi Bożego ojca Stanisława Papczyńskiego 16.IX.2007

 

Żyjący w siedemnastym wieku założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, ojciec Stanisław Papczyński został ogłoszony w niedzielę 16 września 2007 roku w sanktuarium maryjnym w Licheniu nowym polskim błogosławionym.

Formułę beatyfikacyjną odczytał w języku łacińskim watykański Sekretarz Stanu, kardynał Tarcisio Bertone, który jako legat papieski przewodniczył licheńskim uroczystościom.

Na język polski tekst przetłumaczył wiernym biskup włocławski, Wiesław Mering, w którego diecezji leży Licheń.

"Naszą władzą Apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnemu Słudze Bożemu Stanisławowi Papczyńskiemu, który poświęcił się modlitwie za zmarłych i nauczaniu ludu chrześcijańskiego, przysługiwał tytuł błogosławionego" - głosi tekst formuły beatyfikacyjnej. Ogłoszono też, że Kościół będzie wspominał postać o. Papczyńskiego corocznie w dniu 18 maja.

Kardynał Bertone powiedział w homilii, że "dziś spełnia się marzenie Sejmu RP Obojga Narodów, który w 1764 r. wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wyniesienie do chwały ołtarzy cudami słynącego Polaka Stanisława Papczyńskiego". Podkreślił, że błogosławiony "był autentycznym przyjacielem Chrystusa i Jego niestrudzonym apostołem".

Kardynał przypomniał też, że o. Papczyński "ostro wypowiadał się przeciwko prywacie rządzących, nadużywaniu wolności szlacheckiej i ustanawianiu niesprawiedliwych praw".

"Jeszcze dziś nowy błogosławiony Polsce, Europie, która z trudem szuka dróg jedności, rzuca wciąż aktualne wezwanie: jedynie, gdy kładzie się trwałe fundamenty w Bogu, możliwe jest pojednanie ludzi i narodów. Bez Boga nie może być prawdziwej sprawiedliwości społecznej ani trwałego pokoju" - podkreślił kard. Bertone.

Zwracając się do pielgrzymów legat papieski zaapelował, aby przykład świętego życia o. Papczyńskiego był dla wszystkich zachętą, aby "w każdej chwili otwierali ufnie serca na wszechmoc Bożej miłości".

W momencie ogłoszenia o. Papczyńskiego błogosławionym, odsłonięto zawieszony na frontonie bazyliki dużych rozmiarów obraz beatyfikacyjny o. Papczyńskiego. W uroczystej procesji złożonej z kilkunastu osób reprezentujących kraje, w których pracują marianie, poniesiono do ołtarza relikwiarz z relikwiami nowego Błogosławionego.

W procesji z relikwiami szli też rodzice sześcioletniego chłopca spod Ełku, którego uzdrowienie w łonie matki - po tym, jak lekarze uznali wcześniej płód za martwy - uznano za cud dokonany za wstawiennictwem o. Papczyńskiego.

Urodzony w 1631 r. w Podegrodziu na Sądecczyźnie w chłopskiej rodzinie Jan Papczyński wstąpił w młodości do zakonu pijarów, gdzie przyjął imię Stanisław od Jezusa i Maryi. Zniechęcony lekceważeniem przez współbraci złożonych ślubów, po 16 latach opuścił pijarów. Za radą spowiednika został kapelanem w majątku zamożnego szlachcica Jakuba Karskiego i zamieszkał w jego dobrach w Luboczy, par. Rzeczyca. W domu swojego patrona O. Papczyński pełnił gorliwie swe obowiązki, troszcząc się o rozwój duchowy członków rodziny i jej otoczenia. Wprowadził zwyczaj śpiewania różańca, który przetrwał u Karskich przez wiele pokoleń, napominał domowników, jeśli dostrzegał ich słabości i wady. Coraz bardziej ujawniały się nadzwyczajne łaski, jakimi obdarował go Bóg, choć starał się zachować je w tajemnicy przed otoczeniem. Ojciec Papczyński pogrążał się w głębokiej modlitwie, szukał samotności, spacerując po polach i nad strugą w Luboczy przygotowywał się do założenia nowego zgromadzenia marianów, pisząc "Regułę życia". W Luboczy także napisał "Mistyczną świątynię Bożą"- dzieło ascetyczne, przeznaczone dla ludzi świeckich , w którym na trzysta lat przed II Soborem Watykańskim zawarł głębokie przekonanie, że każdy ochrzczony zobowiązany jest dążyć do świętości. W 1673 r. założył własne zgromadzenie, któremu zlecił propagowanie pobożności maryjnej.

Ojciec Papczyński jest czwartym błogosławionym marianinem. Wcześniej na ołtarze zostali wyniesieni: litewski arcybiskup Jerzy Matulaitis - Matulewicza, który na początku XX wieku odnowił skazane przez zaborców na wymarcie zgromadzenie, a także dwaj męczennicy ostatniej wojny, księża: Jerzy Kaszyra i Antoni Leszczewicz.

Z tytułu powiązań nowego błogosławionego Kościoła z terenem parafii Rzeczyca ponad sto pięćdziesiąt osób wybrało się z pielgrzymką do Lichenia na uroczystość beatyfikacji. Największą grupę stanowili mieszkańcy Luboczy. Wielu z nich pojechało w strojach ludowych. Ksiądz proboszcz Henryk Linarcik uczestniczył w koncelebrowanej Mszy Świętej beatyfikacyjnej. W uroczystości brał udział wójt Gminy Rzeczyca Marek Pałasz z przedstawicielami Samorządu Gminy. Była także grupa młodzieży gimnazjalnej.

Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w niedzielę w Castel Gandolfo Benedykt XVI pozdrowił po polsku uczestników odbywającej się w Licheniu beatyfikacji założyciela zgromadzenia księży marianów, ojca Stanisława Papczyńskiego.

Papież mówił do Polaków: "Dziś w Licheniu dokonuje się beatyfikacja założyciela księży marianów ojca Stanisława Papczyńskiego. Był gorącym czcicielem Niepokalanej Matki Boga, wielkim kaznodzieją i ojcem ubogich. Jednocząc się w modlitwie z uczestnikami uroczystości, Jego opiece zawierzam wszystkich, a zwłaszcza chorych i osoby w podeszłym wieku. Niech wam Bóg błogosławi".

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.