Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png1.png0.png1.png2.png4.png1.png
Dzisiaj84
Wczoraj504
Ostatni tydzień588
Ostatni miesiąc8065
Wszystkie1101241

2
odwiedzających na stronie

wtorek, 16, lipiec 2024 04:49

Michał Teofil Adam Szweycer

Michał Teofil Adam Szweycer

Urodził się 6 listopada 1843 roku w Olszowej w powiecie Rawskim. Rodzicami byli Wincenty Szweycer i Helena z domu Łabęcka. Do szkól chodził w Warszawie. Gdy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku był w partii Grabowskiego, i w bitwie pod Milanówkiem został ranny pchnięciem piki w policzek. Podniesiony z pola bitwy został wyleczony przez pp. Lasockich, właścicieli Milanówka. Po powrocie do domu aresztowany z ojcem i bratem siedział w więzieniu w Piotrkowie przez parę miesięcy. Po wyjściu z więzienia (dzięki łapówce i wstawiennictwie pani Calergis) wstąpił do partii Drewnowskiego. Później powstanie zawsze uważał jednak za źle zorganizowane, o którym nie chciał nic mówić. Studia zaczęte w Warszawie ukończył po powstaniu w Petersburgu na wydziale prawa.

 

Dwór Szweycerow w Rzeczycy lata 30-te XX w.Po śmierci ojca objął w 1872 roku Rzeczycę wraz z bratem Bronisławem, którego spłacił w 1875 roku. Siostry jego były już zamężne i wyposażone jeszcze przez ojca. W 1875 roku ożenił się z Eufemią Suską. Wesele odbywało się w Ruszkach, gdyż pałac w Giżycach jeszcze nie był wykończony. W latach osiemdziesiątych dokupił do Rzeczycy dobra Lubocz i Bartoszówkę.

Zadora - Herb SzwejcerówMichał Szweycer był współzałożycielem stowarzyszenia producentów spirytusu. Zbudował gorzelnię na Glinie i rektyfikację przy gorzelni w Rzeczycy. Interesował się produkcją leśną i rolną, przemysłem rolnym, natomiast nie interesował się hodowlą zwierząt. Nie prowadził obór zarodowych, wstawiając wszędzie obory zdojowe i opasy. Konie robocze kupował wyłącznie wałachy. Działał czynnie w Towarzystwie Rolniczym i był prezesem Towarzystwa Piotrkowskiego. Jako prawnik opracował projekt hipotek włościańskich, domagając się jego realizacji przez Towarzystwo Rolnicze. Przez długie lata był Radcą Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Rzeczyca 1914 r.Przyczynił się do budowy nowego kościoła w Rzeczycy. Przy rozbiórce starego drewnianego kościoła w Rzeczycy odkryto w ścianie grobowiec Towarzysza Chorągwi Husarskiej - Grotowskiego z Grotowic, który zginął pod Kłuszynem, walcząc pod hetmanem Żółkiewskim. Jego żona - jak głosił odnaleziony napis - urodziwszy syna pogrobowca wyprawiła się potem do Kłuszyna, odnalazła grób męża, a zwłoki przeniosła i pochował w kościele w Rzeczycy.

Michał Janusz Bronisław SzweycerowieW Rzeczycy w parku dla każdego dziecka zasadzono drzewo. W ten sposób dla pięciorga dzieci Wincentego Szweycera zasadzono pięć modrzewi w parku za stawami. Natomiast na cześć synów dziadka Michała posadzono trzy jesiony, nazywając je ich imionami. Na zajeździe pośrodku: Bronisława, nie daleko przy płocie od podwórza Janusza i Michała.

Zakupił również dwa inne majątki – Kuflew i Dobra Miasta Łask. Na starość przeniósł się do Warszawy, a posiadane majątki podzielił między trzech synów. Kuflew objął Bronisław, Łask Janusz, a Rzeczyce Michał.

Michał Szwejcer h. ZadoraMichał Szweycer zmarł 20 stycznia 1919 roku w Warszawie. Pierwotnie pochowany w katakumbach na Powązkach, później przeniesiony do grobowca rodzinnego w Rzeczycy.

Po Michale Szweycerze zachował się portret malowany przez Stanisława Lentza, tuż przed jego śmiercią w 1919 roku. Portret ten zaginął w Powstaniu Warszawskim z mieszkania na ulicy Narbutta, ale na szczęście w parę lat później został odnaleziony w aptece na ul. Sandomierskiej i odzyskany przez rodzinę.

Projekty witraży przedstawiające Św. Michała Archanioła i Św. EufemięW rodzinie Szweycerów przechowała się pamięć o pragnieniu Michała Szweycera, aby ufundować witraże w nowym kościele w Rzeczycy. Niestety w wyniku licznych zawirowań historii nie udało się tego zrealizować. Dopiero syn Michała, Janusz Wincenty Piotr Szweycer (mój Dziadek) obstalował w 1950 roku dwa projekty witraży przedstawiające Św. Michała Archanioła i Św. Eufemię jako patronów swoich rodziców. Teraz po przeszło 100 latach od powstania pomysłu szczęśliwi jesteśmy, że możemy choć w części zrealizować to rodzinne zobowiązanie.

Stanisław Szweycer
Warszawa
12sierpnia 2007

 

 

Metryka Chrztu Michała Szwejcera

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.