Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png1.png0.png1.png2.png4.png6.png
Dzisiaj89
Wczoraj504
Ostatni tydzień593
Ostatni miesiąc8070
Wszystkie1101246

4
odwiedzających na stronie

wtorek, 16, lipiec 2024 05:14

Litania z o. Stanisławem od Jezusa i Maryi Papczyńskim

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
   
Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo zakonu marianów, módl się za nami.
Ojcze Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński, módl się za nami.
Miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami.
Żywy obrazie Jezusa cierpiącego, módl się za nami.
Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę, módl się za nami.
Czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Uległy natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami.
Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi, módl się za nami.
Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, módl się za nami.
Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa, módl się za nami.
Mariański zakonodawco, módl się za nami.
Apostole miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.
Człowieku wielkiego zawierzenia, módl się za nami.
Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, módl się za nami.
Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie, módl się za nami.
Sługo Bożego miłosierdzia, módl się za nami.
Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu, módl się za nami.
Towarzyszu umierających na polu bitwy, módl się za nami.
Troskliwy przyjacielu ubogich, módl się za nami.
Apostole trzeźwości, módl się za nami.
Mądry kierowniku w sprawach sumienia, módl się za nami.
Mistrzu modlitwy i życia duchowego, módl się za nami.
Niestrudzony głosicielu słowa Bożego, módl się za nami.
Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości, módl się za nami.
Orędowniku pokoju i pojednania, módl się za nami.
Radości i chlubo polskiej ziemi, módl się za nami.
Obrońco nowo poczętego życia, módl się za nami.
Orędowniku u Boga, módl się za nami.
Pewny przewodniku do domu Ojca, módl się za nami.
Cieszący się z Chrystusem i Niepokalaną Dziewicą w niebie, módl się za nami.
   
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Oto sługa wierny i roztropny,
O. którego Pan obdarzył chwałą.

Módlmy się. Boże, Ty powołałeś Twego sługę Stanisława od Jezusa i Maryi do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości, pełniąc uczynki miłosierdzia, i tak oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.