Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
Bank Pekao SA
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473

DRUK PRZELEWU

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

9.png4.png0.png6.png8.png2.png
Dzisiaj26
Wczoraj368
Ostatni tydzień2250
Ostatni miesiąc3662
Wszystkie940682

2
odwiedzających na stronie

niedziela, 11, czerwiec 2023 02:54

Zasłużony dla Kultury Polskiej

 

W dniu 5 marca 2011 roku podczas Mszy świętej dziękczynnej sprawowanej z okazji podsumowania ubiegłorocznych dokonań w dziedzinie kultury w Gminie Rzeczyca Proboszcz parafii ks. Henryk Linarcik został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaka ta jest nadawana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W uroczystej koncelebrze uczestniczyli: ks. Stanisław Kosiorowski, Proboszcz Lichenia, ks. Zbigniew Borkowski, duszpasterz młodzieży i powołań Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Paweł Śmigiel z par. św. Wojciecha w Koninie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Stanisław Witaszczyk, Poseł RP (były Marszałek Województwa Łódzkiego), Kazimierz Perek z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Sławomir Szewczyk wicestarosta Powiatu Tomaszów Mazowiecki, Leon Karwat członek Zarządy Powiatu Tomaszowskiego, Marek Każmierczyk Wójt Gminy Rzeczyca, Wojciech Szopa przewodniczący Rady Gminy Rzeczyca, Antoni Socha Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, zespoły artystyczne działające w Rzeczycy, chór parafialny, Dyrektorzy i nauczyciele szkół, parafianie. Dla księdza Linarcika, a także dla zgromadzonych w kościele Gości i Parafian, z przepięknym koncertem wystąpiła znakomita artystka operowa Anna Cymmerman z Teatru Wielkiego w Łodzi. Na odrestaurowanych organach grał Piotr Wujtewicz dyrygent teatrów muzycznych.

W ubiegłym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski odznaczył ks. Linarcika odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.


 

Podziękowanie: Ks. Henryk Linarcik

Kiedy zostałem powiadomiony, że otrzymam przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, pomyślałem sobie: Dobry Boże, Ty masz poczucie humoru! Ani ze mnie aktor, ani muzyk, ani malarz, już nie wspomnę o śpiewie i tańcu. To przecież twórcy dostają takie medale… Dlatego, tym bardziej dziękuję Opatrzności Bożej za to ogromne wyróżnienie, gdyż nie mam wątpliwości, że Pan Bóg ma w tym swój udział! Dziękuję Bogu również za to, że mogę posługiwać w tej pięknej parafii, w miejscu, gdzie tworzył i umarł jeden z najznakomitszych kronikarzy polskich, ks. Jędrzej Kitowicz. I to właśnie on, jakże symbolicznie, posłużył się przedstawieniem teatralnym Mikołaja Grabowskiego, jakby witając mnie w Rzeczycy i zachęcając, abym został mecenasem kultury. I nie ma w tym nic dziwnego, gdyż Kościół, od zawsze, sprawował najlepszy mecenat zarówno nad kulturą tzw. wysoką, jak i nad tą ludową. Odkrył w sztuce i kulturze skuteczne narzędzie misji ewangelizacji.

Nie zapomnę słów Karola Wojtyły , kiedy tłumaczył studentom swoje zainteresowania sztuką, a zwłaszcza teatrem, powiedział wtedy: „Wielkim tego świata wydaje się, że człowiek domaga się wyłącznie chleba i igrzysk, ale nie dajcie się zwieźć, bo to zamach na waszą duchowość i umiejętność odczuwania piękna, jaką Bóg dał każdemu człowiekowi. Pokazujcie ludziom piękno w sztuce, bo wtedy pokazujecie piękno Boga”.

Uświadomiłem sobie, że te słowa, tym bardziej dla mnie kapłana, powinny stać się przesłaniem. Powinny też przyświecać wszystkim kulturalnym przedsięwzięciom, którymi zawsze chciałem i chce się dzielić.

Dlatego, niech mi teraz będzie wolno podziękować Wam, Drodzy Parafianie! Bez was, bez Waszej akceptacji, bez Waszego udziału i motywacji nie miały by szansy wybrzmieć w naszej parafii ani największe pieśni operowe, ani muzyka najznakomitszych kompozytorów, ani Opis Obyczajów ks. Kitowicza w kreacjach wybitnych aktorów scen łódzkich, warszawskich i krakowskich. To Wy jesteście najwierniejszymi odbiorcami tego piękna , o którym mówił Karol Wojtyła! Dlatego, pozwólcie, że zacytuję jeszcze słowa, światowej już sławy, kompozytora Wojciecha Kilara, który zapytany, jaką woli publiczność, odpowiedział: „taką, która chce uczestniczyć w moim dziele”. Wy, Kochani, jesteście taką niezwykłą publicznością, zarówno wtedy, kiedy oklaskujecie wybitnych solistów operowych, znanych aktorów jak i ludowe zespoły muzyczne. Ale, jeśli wolno mi zauważyć, to również od Was zależy, czy Wasze dzieci odbiorą odpowiednią edukację artystyczną i szacunek dla dóbr kultury. Dlatego też, z wielką determinacją, przy Waszym ogromnym wsparciu finansowym, zabiegałem o renowację kościoła, który otrzymaliśmy od naszych przodków i na nas spoczywa obowiązek troski o niego. Podobny cel, aby zadbać o dobra kultury, przyświecał mi również na poprzednich parafiach, w których posługiwałem.

Ufam, że jeśli Bóg pozwoli, dołożę wszelkich starań, żeby jeszcze bardziej zasłużyć na Medal, który dziś otrzymuję. Jestem również przekonany, że projekt Muzeum ks. Kitowicza, który mocno leży mi na sercu, wpisze się zarówno kulturowo jak i historycznie w pejzaż Rzeczycy i stanie się wizytówką naszej dojrzałości w tworzeniu tradycji i kultury. Bo, w moim odczuciu, nie musimy mieć kompleksów tzw. Polski B, gdyż potencjał, jaki wypracowali nasi przodkowie jest pieczołowicie przez nas pomnażany!

Św. Augustyn powiedział, że „Chrześcijanin nie powinien mieć tzw. świętego spokoju”, mam nadzieje, że dzięki Wam, nie będę miał takiego spokoju!

 

Ks. Henryk Linarcik

 

Życzenia:

pracownikom GOK, artystom ludowym, członkom zespołów artystycznych
Abyście znajdowali poszanowanie i wdzięczność ze strony tych, którym pragniecie służyć.


 

Modlitwa wiernych 5 marca 2011

Kapłan: Ludzie kultury swoją pracą wielbią Boga. Prośmy dzisiaj wszechmogącego Boga, Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyśmy umieli korzystać z dóbr kultury i by one zawsze służyły prawdzie i miłości.

1. Módlmy się za papieża Benedykta XVI i Kościół Boży, aby wytrwale niósł Ewangelię ludom całej ziemi, uwzględniając kulturę i zwyczaje wszystkich narodów.

2. Módlmy się za pracowników instytucji kulturalnych, samorządowych, środków przekazu, aby z całą odpowiedzialnością służyli prawdzie, miłości oraz jedności rodziny ludzkiej.

3. Módlmy się, aby programy radia, telewizji, wydawnictwa zawsze służyły temu, co odpowiada godności ludzkiej i rozwojowi prawdziwej kultury.

4. Módlmy się za regionalnych  artystów, poetów, muzyków, aby potrafili swoje umiłowanie  kultury ludowej przekazywać następnym pokoleniom.

5.Módlmy się za zmarłych artystów ludowych członków zespołów z naszej Gminy, aby dostąpili Chwały Chrystusowego Królestwa: Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z różnorodnych propozycji kulturalnych umieli wybierać to, co naprawdę dobre i wartościowe, aby tym lepiej wypełniać codzienne obowiązki wobec Boga, bliźnich i Ojczyzny.

Kapłan:

Módlmy się:

Boże prosimy Cię, udziel nam łaski odważnego trwania w świętej wierze naszych Ojców i spraw, abyśmy angażując się w działania kulturalne szerzyli jedność myśli i serc wśród wszystkich wyznawców Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen


 


 


 

 

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2023.  Wszystkie prawa zastrzeżone.