Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
Bank Pekao SA
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473

DRUK PRZELEWU

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

9.png4.png0.png5.png8.png1.png
Dzisiaj293
Wczoraj381
Ostatni tydzień2149
Ostatni miesiąc3561
Wszystkie940581

4
odwiedzających na stronie

sobota, 10, czerwiec 2023 20:44

Poświęcenie Banku Spółdzielczego w Rzeczycy. 30 stycznia 2008 roku

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W. Na wieki wieków. Amen.

Przychodzę dzisiaj do Waszego banku z życzliwością, jaką Jezus Chrystus polecił swoim Apostołom nieść ludziom. Razem z Wami wszystkimi pragnę prosić dobrego Boga o błogosławieństwo dla nowej siedziby banku, przede wszystkim dla całej załogi tej placówki i wszystkich klientów.
Dobrze się stało, że władze banku zdecydowały się na przeniesienie siedziby w nowe miejsce. Pozytywnie odebrały to zwłaszcza osoby starsze i niepełnosprawne.
Błogosławieństwo pomieszczeń to nie tylko pokropienie ścian święconą wodą. Jest ono ukierunkowane na człowieka. Dlatego chciałbym, aby modlitwa objęła wszystkich pracujących w tej placówce i także ich przełożonego wyższego szczebla. Dyrekcji Banku i pracownicom rzeczyckiej Filii życzę samych dobrych i zadowolonych klientów.

Panie Jezu Chryste, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w imię Twoje, tam Ty będziesz pośród nich, zmiłuj sie nad nami.
W. Zmiłuj sie nad nami.
Chryste, Ty przez swoją mękę , krzyż i zmartwychwstanie uczyniłeś nas współmieszkańcami świętych i domownikami Boga, zmiłuj sie nad nami.
W. Zmiłuj sie nad nami.
Panie, Ty obiecałeś, że Twój Ojciec wysłucha każdą modlitwę zanoszona w imię Twoje, zmiłuj sie nad nami.
W. Zmiłuj sie nad nami.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.”

 

Wdzięczni Bogu za to, że pozwolił zbudować ten obiekt i pamiętając o naszym powołaniu do przebywania na wieki w Jego Domu, nie ręką ludzką uczynionym
Módlmy się słowami Modlitwy Pańskiej:
„ Ojcze Nasz…

Boże, Ty w planach swojej opatrzności darzysz błogosławieństwem każde ludzkie działanie, służące dobru człowieka.
Spraw, niech wszyscy, którzy w tym miejscu będą się zajmować sprawami bankowymi, wspierani Twoją pomocą , znajdą właściwe warunki i osiągną cele swojej pracy.
Błogosław wszystkich, którzy będą przychodzić do tych pomieszczeń. Niech sprawiedliwie i uczciwie będą realizować swoje działania.
Niech wszyscy przyczyniają się do wzrostu wspólnego dobra i do rozwoju doczesnej wspólnoty ludzi.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen

 

Zakończenie obrzędu:
Niech Bóg was błogosławi i strzeże.
W: Amen
Bóg, dobry Ojciec, który nakazał, aby każdy człowiek miłował swojego bliźniego, niech łaskawie spogląda na was i na wszystkich, którzy tu będą przychodzić.
W: Amen.
Was wszystkich, tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
W: Amen.

 

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2023.  Wszystkie prawa zastrzeżone.