Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

9.png7.png6.png4.png1.png8.png
Dzisiaj202
Wczoraj324
Ostatni tydzień526
Ostatni miesiąc816
Wszystkie976418

4
odwiedzających na stronie

wtorek, 03, październik 2023 13:01

Św. Katarzyna pięknieje

Rozpoczął się po Wielkanocy w ubiegłym roku. Zakończy – najprawdopodobniej przed Wielkanocą w roku przyszłym. Trwa generalny remont kościoła parafialnego w Rzeczycy. I w tym przypadku, jak to w Rzeczycy bywa, udało się pozyskać znaczące dofinansowanie z zewnątrz.

Św. Katarzyna pięknieje

Rzeczycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny nie jest bardzo stary. Jego budowę zakończono w 1891 roku. Daleko mu więc z metryką np. do św. Idziego czy św. Michała w Inowłodzu. Jednakże i ta budowla może się poszczycić wpisaniem, pod datą 15 listopada 2005 roku do rejestru zabytków. Zabytek czy nie, młodszy czy starszy, każdy budynek ulega działaniu czasu. Skuteczna reakcja zapewnia trwanie budowli przez wieki. Dobiega właśnie półmetka remont kościoła rozpoczęty w drugiej połowie kwietnia 2006 roku. To pierwsza tak poważna naprawa od zbudowania świątyni.

Pierwszy etap obejmował rekonstrukcję dachów w celu zabezpieczenia przed wodą. To główny warunek dalszych prac remontowych. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji konserwatorskich przeprowadzono rekonstrukcje drewnianej więźby dachowej nad nawą główną i kaplicami bocznymi. Wymieniono na nowe nadgryzione zębem czasu krokwie, legary i podwaliny. Drewno zostało zaimpregnowane. Zamontowano nowe poszycie dachowe z dachówki ceramicznej, obrobione blachą miedzianą. Ocieplone zostały stropy. Zaopatrzono je w nowe podłogi. Zbudowano od nowa drewnianą konstrukcję wieżyczki zwanej sygnaturką, która pokryta została blachą miedzianą. Od nowa zbudowany został system odwodnienia całego dachu, zamontowano instalacje odgromową.

Koszt tej, zakończonej już części remontu to ponad 526 tys. złotych. 40% tej kwoty, 234 tys. zł wyłożyło Ministerstwo Kultury. 20 tys. zł dołożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Kościelnego. Pieniądze te zostały już rozliczone zgodnie z warunkami zawartych umów. Reszta to środki własne parafii wsparte przez firmy i osoby z parafią zaprzyjaźnione. Jest wśród nich np. Fundacja Dobroczynności znanej firmy “Atlas”.

Ten zakres prac renowacyjnych nie objął remontu dwu głównych wież kościelnych. To osobne zadanie. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym realizowane bez przerwy przez specjalistów – górali. Również te wieże zaopatrzono w nową konstrukcję drewnianą dachów i poszycie ze specjalnej dachówki wieżowej. Złocenia odzyskały wieńczące dachy wież krzyże i kule pod nimi. Takie były, gdy je zbudowano w 1890 roku. Koszt remontu wież oszacowano na 190 tys. złotych. Ksiądz Linarcik, proboszcz rzeczyckiej parafii, jest w trakcie gromadzenia środków. Podkreśla, że w remont głównego obiektu sakralnego gminy włączył się także Urząd Gminy, dokładając na remont wież kościelnych 50 tys. zł. To zadanie remontowe powinno się zakończyć w marcu.

Nie będzie to jednak finał wszystkich prac renowacyjnych. Na lipiec zaplanowano wymianę okien kościelnych a następnie renowację witraży. Są już projekty i uzgodnienia konserwatorskie. Prace wykona specjalistyczna firma z Bierunia Starego na Śląsku. Jedna z krakowskich firm opracowała projekt elewacji zewnętrznej kościoła. Ich wykonanie zakończy, wiosną przyszłego roku, generalny remont budynku świątyni. Pozostanie kosmetyka, czyli otoczenie kościoła. Pracuje nad takim projektem zespół architektów krajobrazu – studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Marek Miziak

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2023.  Wszystkie prawa zastrzeżone.