Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png0.png1.png5.png1.png5.png
Dzisiaj363
Wczoraj305
Ostatni tydzień2918
Ostatni miesiąc1270
Wszystkie1001515

6
odwiedzających na stronie

niedziela, 03, grudzień 2023 22:04

Msza o bł. Stanisławie Papczyńskim (Msza święta dziękczynna w Luboczy 28 października 2007 roku)

Msza o bł. Stanisławie Papczyńskim
28.X.2007

 WSPOMNIENIE BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

Msza święta dziękczynna w Luboczy 28 października 2007 roku

KOLEKTA

Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś bł. Stanisława do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna i niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw, abyśmy za jego przykładem całym sercem dążyli do Ciebie * i pełniąc czyny miłości głosili Twoją chwałę. Przez naszego Pana ....

Deus, qui in providentia Tua beatum Stanislaum ad divulgandum Immaculatae Matris Filii Tui honorem * auxiliumque defunctis in purgatorio detentis ferendum vocasti, praesta, ut eius exemplo ad Te toto corde properemus * et opera caritatis exercentes laudem Tuam praedicamus. Per...

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij od nas, sług Twoich, dary, które składamy na Twoim ołtarzu obchodząc wspomnienie błogosławionego Stanisława i spraw, abyśmy wolni od ziemskich przywiązań, Ciebie uznawali za jedyne bogactwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, mocą tego Sakramentu prowadź nas drogą miłości śladami błogosławionego Stanisława, i dobre dzieło, które w nas rozpocząłeś, doprowadź do końca na dzień Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2023.  Wszystkie prawa zastrzeżone.