Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png0.png1.png5.png2.png5.png
Dzisiaj373
Wczoraj305
Ostatni tydzień2928
Ostatni miesiąc1280
Wszystkie1001525

6
odwiedzających na stronie

niedziela, 03, grudzień 2023 22:21

Parafialne uroczystości dziękczynne 28.X.2007

 

W niedziele 28 października 2007 roku w parafii św. Katarzyny w Rzeczycy odbyły się uroczystości dziękczynne związane z poświęceniem wykonanych prac renowacyjnych świątyni, oraz w Luboczy za dar beatyfikacji i dla upamiętnienia pobytu błogosławionego o. Stanisława Papczyńskiego Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów w tej miejscowości.

Fragmenty z powitania przed uroczystością w Rzeczycy wygłoszonego przez ks. Proboszcza Henryka Linarcika

Ekscelencjo, Księże Biskupie Józefie,
Przewielebny Ojcze Generalne, wraz z wszystkimi Księżmi Czcigodnego Zgromadzenia Księży Marianów: ks. profesorem Marianem Pisarzakiem z Zarządu Kurii Prowincjalnej z Warszawy, ks. Stanisławem Kosiorowskim proboszczem z Lichenia, ks. Adamem Kowalem proboszczem z Puszczy Mariańskiej, ks. Czesławem Kureczko z Białorusi, bracia kapłani, Osoby Konsekrowane, Pani Elżbieto Radziszewska - Pośle Rzeczypospolitej Polskiej, Szanowni przedstawiciele Władz w osobach Pana Kazimierza Perka dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Pana Bogdana Kąckiego członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Urzędu Gminy Rzeczyca Pana Wójta Marka Pałasza, Pana Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Gwizdonia, Dyrektorzy Szkół, Poczty sztandarowe Urzędu Gminy, Szkół i Straży, Przyjaciele Parafii i sponsorzy, którzy swoimi ofiarami wspieraliście nas w podjętym trudzie renowacji naszej zabytkowej świątyni, Sponsorzy nowych witraży: Szanowni Państwo Zofia i Stanisław Szweycerowie, małżonkowie Marianna i Stanisław Kośkowie. Dziennikarze prasy, radia i telewizji. Drodzy moi Parafianie.
„Będę błogosławił Pana po wszystkie czasy” Słowami psalmu wielbimy Boga w tej radosnej liturgii. Zanosimy dziękczynienie za wszystko, co uczynił dla każdego z nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy, że szczęśliwie przy wielkim zaangażowaniu całej Parafii i życzliwości bardzo wielu ludzi, oraz przy finansowym wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogliśmy zakończyć pierwszy etap remontu naszego kościoła, który obejmował wymianę dachu, remont wież, wymianę okien i renowację zespołu witraży Przed nami nowe wezwanie- remont elewacji. Do tego zadania mamy już przygotowany projekt prac i zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Proszę Księdza Biskupa o sprawowanie Najświętszej Ofiary w intencji wszystkich ofiarodawców, którzy pomagają nam w pracach upiększających tę świątynię.


Homilia ks. bpa Józefa Zawitkowskiego z uroczystości dziękczynnych za beatyfikację O. Stanisława Papczyńskiego w niedzielę 28 października 2007 r. w Rzeczycy i w Luboczy

 

 

 

 

 

Fragmenty z powitania przed uroczystością w Luboczy wygłoszonego przez ks. Proboszcza Henryka Linarcika

Dziękujemy za dojrzały owoc Chrystusowej Łaski, jaki Kościół postawił nam przed oczy w dniu 16 września w Licheniu wynosząc na ołtarze Ojca Stanisława Papczyńskiego, który na tej ziemi w latach 1671-1673 dojrzewał w świętości pisząc „Regułę życia” nowego Zgromadzenia Księży Marianów.
Niech radość dzisiejszego dnia zaowocuje świętością naszego życia, nowym zapałem w pełnieniu swoich życiowych zadań, a nowy błogosławiony o. Stanisław Papczyński niech nam wszystkim wyprasza u Boga potrzebne łaski.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszych uroczystości w Rzeczycy i Luboczy składam serdeczne „Bóg zapłać”.
W sposób szczególny chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Luboczy, którzy dla upamiętnienia pobytu błogosławionego o. Stanisława Papczyńskiego w ich miejscowości tak pięknie odrestaurowali dawną kapliczkę i serdecznie przyjęli Gości.

 

MODLITWA POWSZECHNA

Do Boga, który słucha modlitwy i w naszych świętych objawia moc swego zbawienia wołajmy:

1. Błogosławiony o. Stanisław Papczyński służył Kościołowi.
- Prośmy za Kościół, za Ojca Świętego - świadka nadziei, aby został właściwie doceniony i przyjęty przez wszystkich ludzi na świecie.
Ciebie prosimy...

2. Bł. o. Stanisław pełnił w konfesjonale kapłańską posługę jednania.
- Prośmy, aby ludzie czynili pokutę, nawracali się i przez spowiedź jednali się z Bogiem i braćmi.
Ciebie prosimy...

3. Bł. o. Stanisław był czcicielem Niepokalanej
- Prośmy, aby pobożność Maryjna była inspiracją dla ludzi współczesnych w budowaniu pokoju i pomnażaniu dobra na ziemi.
Ciebie prosimy...

4. Bł. o. Stanisław kochał Polskę.
- Prośmy za naszą Ojczyznę, za rodziny, młodzież i dzieci aby przykład błogosławionego pomagał nam w chrześcijańskim życiu.
Ciebie prosimy...

5. Bł. o. Stanisław czczony jest w Polsce i tam gdzie są księża Marianie
- Prośmy o kanonizację Bł. Stanisława, aby w ten sposób był znany i czczony na całym świecie.
Ciebie prosimy...

6. Bł. o. Stanisław zgromadził nas dzisiaj w Luboczy, gdzie dojrzewał do świętości pisząc "Regułę życia" nowego Zgromadzenia Księży Marianów
- Prośmy za nas samych, abyśmy w naszym patronie rozpoznali szczególny znak czasu i wśród zmian historii trwali niezmiennie przy Chrystusie.
Ciebie prosimy...

Boże, nasz Ojcze, Ty wzbudzasz zawsze nowych świętych i przez nich ukazujesz światu swoją obecność, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy umieli dobrze odczytać Twoje wezwania.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2023.  Wszystkie prawa zastrzeżone.