Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
PBS Tomaszów Maz.
Filia w Rzeczycy
03 8985 0004 0020 0212 2526 0001

DRUK PRZELEWU
"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png1.png1.png8.png5.png9.png
Dzisiaj9
Wczoraj325
Ostatni tydzień9
Ostatni miesiąc7809
Wszystkie111859

2
Online

poniedziałek, 24, kwiecień 2017 01:40
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Litania z o. Stanisławem od Jezusa i Maryi Papczyńskim

 

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
   
Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo zakonu marianów, módl się za nami.
Ojcze Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński, módl się za nami.
Miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami.
Żywy obrazie Jezusa cierpiącego, módl się za nami.
Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę, módl się za nami.
Czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Uległy natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami.
Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi, módl się za nami.
Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, módl się za nami.
Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa, módl się za nami.
Mariański zakonodawco, módl się za nami.
Apostole miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.
Człowieku wielkiego zawierzenia, módl się za nami.
Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, módl się za nami.
Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie, módl się za nami.
Sługo Bożego miłosierdzia, módl się za nami.
Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu, módl się za nami.
Towarzyszu umierających na polu bitwy, módl się za nami.
Troskliwy przyjacielu ubogich, módl się za nami.
Apostole trzeźwości, módl się za nami.
Mądry kierowniku w sprawach sumienia, módl się za nami.
Mistrzu modlitwy i życia duchowego, módl się za nami.
Niestrudzony głosicielu słowa Bożego, módl się za nami.
Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości, módl się za nami.
Orędowniku pokoju i pojednania, módl się za nami.
Radości i chlubo polskiej ziemi, módl się za nami.
Obrońco nowo poczętego życia, módl się za nami.
Orędowniku u Boga, módl się za nami.
Pewny przewodniku do domu Ojca, módl się za nami.
Cieszący się z Chrystusem i Niepokalaną Dziewicą w niebie, módl się za nami.
   
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Oto sługa wierny i roztropny,
O. którego Pan obdarzył chwałą.

Módlmy się. Boże, Ty powołałeś Twego sługę Stanisława od Jezusa i Maryi do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości, pełniąc uczynki miłosierdzia, i tak oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2017.  Wszystkie prawa zastrzeżone.